vítej příteli

Rogeriánská psychoterapie

Člověk může v životě zažívat těžká období a někdy může být těžké si říct o pomoc.

Pohodová klidná a nedirektivní psychoterapie

Nedirektivní psychoterapie

Zajímavým paradoxem je, že když se přijmu takový, jaký jsem, pak se můžu změnit

Pomocí společného rozhovoru budeme hledat cesty zvládání, případně nalézat příčiny vzniku vašich obtíží. Nabízím bezpečné prostředí psychoterapeutické ordinace, ve které se mi můžete svěřit s jakýmkoliv problémem. Nabízím vám empatii a porozumění v duchu terapeutického přístupu PCA, když nebudu Vaše jednání hodnotit ani Vám určovat vám, co máte dělat. Při společné práci jsme partneři. Nevystupuji v roli autority nebo experta na klientův život. Naše setkání jsou naprosto důvěrná. Nejsem smluvním partnerem pojišťoven, a tudíž nevedu dokumentaci zdarvotnického rázu ani o našich konzultaích neinformuji jiné subjekty.

přijetí a respektování klienta na prvním místě

Psychoterapie zaměřená na člověka

Při PCA terapii akceptujeme prožívání skutečného života, s optimismem a vírou v naše klienty. Na základě historických výsledků tohoto terapeutického přístupu jsme přesvědčení, že naši klienti jsou dobří lidé a po zpracování dílčích problémů a překonání překážek s podporou přijímajícího terapeutického prostředí, jsou schopni lépe fungovat ve světe kolem nás.

Respekt

Psychoterapie u nás v Sanvit je založena na respektu vůči klientovi. Sami určujete tempo i hloubku řešených problémů.

Spokojenost

V pozitivním nekritickém prostředí pomáháme hledat zdroje spokojenosti, na kterých jde stavět.

Růst

Pomáháme najít chuť znovu objedovat svět, nebát se dělat chyby a dosahovat vysněných cílů v rozumném čase.

krátké čekací doby

Volné termíny

Vždy máme vyčleněné termíny i pro nové klienty.

V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 a aktuálními vládními nařízeními poskytuji služby pouze v omezeném rozsahu. Z tohoto důvodu nejsou konkétní termíny na webových stránkách zveřejněny. Prosím využite formulář KONTAKT anebo mě kontaktujte na e-mailové adrese kral@sanvit.cz

Nevíte jakého psychoterapeuta si vybrat?

V České republice existuje dvojí postavení psychoterapeuta. Můžete si zvolit buď psychoterapeute, který má smlouvu s Vaší zdravotní pojišťovnou anebo navštívít soukromou psychoterapeutickou ordinaci jako samoplátce.

Klinický psychoterapeut

Klient je ve faktické pozici pacienta, který přichází za klinickým psychoterapeutem s problémem, zpravila na doporučení ošetřujícího lékaře. Za účelem vykazů pro zdravotní pojišťovnu vede psychoterapeut záznamy o počtu sezení, ze kterých následně vychází záznamy v kartě pacienta, která je dostupná lékařům.

V odůvodněných případech jako je například žádost orgánu sociálně právní ochrany dětí je psychoterapeut povinen poskytnout součinnost orgánům veřejné správy. Mezi
nespornou výhodu však patří, že skutečnost, že psychoterapie je namísto klienta hrazena právě z veřejného zdravotního pojištění.

Soukromý psychoterapeut

Služby u soukromého psychoterapeuta jsou hrazeny přímo klientem. Oproti tomu klientovi poskytuje výrazně kratší čekací dobu po objednání a větší časovou flexibilitu, kdy klient může na terapii docházeti ve večerních hodinách a víkendu a nemusí tak informovat o své návštěvě zaměstnavatele nebo si brát volno.

Karta klienta neexistuje, psychoterapeut si vede pouze soukromé a anonymizované poznámky, kde pro vlastní potřebu shrnuje poznatky, které mohou klientovi pomoci v dosažení terapeutických cílů. Psychoterapeut má s ohledem na střet zájmu právo odmítnout poskytnutí vysvětlení orgánům veřejné moci (v případě souhlasu klienta jej však poskytnout může).

dobrý psychoterapeut v praze

Proč Sanvit?

Je terapie úspěšná

Více než

65 %
positive reviews