psychoterapeut v praze

Proč mě kontaktovat?

Domluvte si se mnou první sezení zdarma!

O prvním sezení

Na prvním sezení máte možnost poznat způsob mojí práce a já mám možnost posoudit, jestli je pro Vás psychoterapie se mnou vhodná. Probereme spolu, co Vás trápí a s čím do psychoterapie přicházíte a budeme spolu formulovat tzv. psychoterapeutickou zakázku – problém anebo životní oblast, na které chcete v rámci psychoterapie pracovat.

První sezení je zdarma, další sezení jsou zpoplatněny podle aktuálního ceníku dostupného na tomto webu. Sleva pro osoby nacházející se v tíživé finanční situaci a studenty je možná u sezení konaných v pracovní dny. 

První sezení Vás k ničemu nezavazuje!

Rogeriánská psychoterapie

Člověk může v životě zažívat těžká období a někdy je těžké si říct o pomoc.

bez dlouhého čekání

Volné termíny

Vždy mám vyčleněné termíny i pro nové klienty.

V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 a aktuálními vládními nařízeními poskytuji služby pouze v omezeném rozsahu. Z tohoto důvodu nejsou konkrétní termíny na webových stránkách zveřejněny. Prosím využijte formulář KONTAKT, chat v pravém dolním rohu anebo mě kontaktujte na e-mailové adrese kral@sanvit.cz pro domluvení anebo změnu termínu sezení.

přijetí a respektování klienta na prvním místě

Psychoterapie zaměřená na člověka

PCA terapii akceptuje prožívání skutečného života, s optimismem a vírou v klienty. Na základě historických výsledků tohoto terapeutického přístupu jsem přesvědčený, že moji klienti jsou dobří lidé a po zpracování dílčích problémů a překonání překážek s podporou přijímajícího terapeutického prostředí, jsou schopni lépe fungovat ve světe kolem nás.

Absence snahy rychlých řešení a stimatizace klienta

Psychoterapie bez tlaku a řízení klienta

Při PCA terapii respektuji, že každý klient potřebuje jiné tempo. Namísto objektivizace klientova prožívání a zaručených rad s klientem hledáme, co mu vyhovuje a pomáhá. Terapeut v PCA přístupu není konečnou autoritou, ani expertem na klientův život, ten je pouze terapeutem poznáván prostřednictvím sezení. Terapeut procesem klientovi pomáhá, aniž by ho nutil a přemlouval.

Respekt

Psychoterapie je založena na respektu vůči klientovi. Sami určujete tempo i hloubku řešených problémů.

Spokojenost

V pozitivním nekritickém prostředí pomáhám hledat zdroje spokojenosti, na kterých lze stavět.

Růst

Pomáhám najít chuť znovu objevovat svět, nebát se dělat chyby a dosahovat vysněných cílů v rozumném čase.

Pohodová klidná a nedirektivní psychoterapie

Nedirektivní psychoterapie

Zajímavým paradoxem je, že když se přijmu takový, jaký jsem, pak se můžu změnit

Pomocí společného rozhovoru budeme hledat cesty zvládání, případně nalézat příčiny vzniku vašich obtíží. Nabízím bezpečné prostředí psychoterapeutické ordinace, ve které se mi můžete svěřit s jakýmkoliv problémem. Nabízím Vám empatii a porozumění v duchu terapeutického přístupu PCA, když nebudu Vaše jednání hodnotit ani Vám určovat Vám, co máte dělat. Při společné práci jsme partneři. Nevystupuji v roli autority nebo experta na klientův život. Naše setkání jsou naprosto důvěrná. Nejsem smluvním partnerem pojišťoven, a tudíž nevedu dokumentaci zdravotnického rázu ani o našich konzultacích neinformuji jiné subjekty

Nevíte jakého psychoterapeuta si vybrat?

V České republice existuje dvojí postavení psychoterapeuta. Můžete si zvolit buď psychoterapeuta, který má smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou anebo navštívit soukromou psychoterapeutickou ordinaci jako samoplátce mezi které se řadím i já.

Klinický terapeut

Klient je ve faktické pozici pacienta, který přichází za klinickým psychoterapeutem s problémem, zpravidla na doporučení ošetřujícího lékaře. Za účelem výkazů pro zdravotní pojišťovnu vede psychoterapeut záznamy o počtu sezení, ze kterých následně vychází záznamy v kartě pacienta, která je dostupná lékařům.

V odůvodněných případech jako je například žádost orgánu sociálně právní ochrany dětí je psychoterapeut povinen poskytnout součinnost orgánům veřejné správy. Mezi nespornou výhodu však patří, že skutečnost, že psychoterapie je namísto klienta hrazena právě z veřejného zdravotního pojištění.

Pro nalezení klinického terapeuta kontaktujte svojí zdravotní pojišťovnu.

Soukromý terapeut

Služby u soukromého psychoterapeuta jsou hrazeny přímo klientem. Oproti tomu klientovi poskytuje výrazně kratší čekací dobu po objednání a větší časovou flexibilitu, kdy klient může na terapii docházet i ve večerních hodinách a víkendu a nemusí tak informovat o své návštěvě zaměstnavatele nebo si brát volno.

Karta klienta neexistuje, psychoterapeut si vede pouze soukromé a anonymizované poznámky, kde pro vlastní potřebu shrnuje poznatky, které mohou klientovi pomoci v dosažení terapeutických cílů. Psychoterapeut má s ohledem na střet zájmu právo odmítnout poskytnutí vysvětlení orgánům veřejné moci (v případě souhlasu klienta jej však poskytnout může)