10 důvodů proč si promluvit s psychoterapeutem

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

10 důvodů proč si promluvit s psychoterapeutem

Občas se ptám klientů: „Pokud byste měli kouzelnou hůlku, co byste ve svém životě změnili?“ Tato otázka je jedním ze způsobů navození atmosféry pro rozhovor o klientových cílech pro další práci a ujasnit si, kam klient směřuje. Tento příspěvek obsahuje deset důvodů, proč si s psychoterapeutem promluvit. Pokud se na Vás některý z nich vztahuje, zvažte, zda terapeuta nenavštívit, návštěva může odstartovat velké pozitivní změny ve Vašem životě.

Významná životní změna

Někdy se v životě naděje podstatná změna, o které je těžké mluvit. S kým vlastně, s rodinou, přáteli nebo psychoterapeutem? Psychoterapeut jako nezúčastněný posluchač může na rozdíl od ostatních nabídnout bezpečné prostředí, kde je možné si zvážit osobní pro a proti. Občas pomáhá již samotná perspektiva nad životní změnou, občas je třeba i vyjasnění si dalšího postupu.

Obava o duševní zdraví

Nejen s celosvětovou pandemií došlo k nárůstů úzkostných a depresivních stavů. Psychoterapie se ukazuje jako účinný způsob, častokrát pro klienta také výrazně příjemnější než léčba psychofarmaky (antidepresiva, resp. anxiolytika). Tím, že psychoterapeut nabízí klientovi podporu v nejisté anebo nepříjemné situaci, pomáhá mu najít cestu z ní, kterou by pro problém nemusel tak snadno vidět.

Opětovné nalezení životní rovnováhy

Ztráta a truchlení patří mezi časté životní problémy, které se na člověka dokáží navalit. Může to být ztráta práce, milovaného zvířecího mazlíčka, důležitého vztahu anebo fyzické výkonnosti. V rámci psychoterapie se můžete těchto témat dotknout bez obav z odsouzení.

Vyjádření negativních emocí

Péče o blízké a udržování vztahů může být z dlouhodobého hlediska obzvlášť náročné. Pečující osoba včetně rodiče je jen člověk a občas prožívá pocity frustrace, hněvu, únavy anebo zmožení pod tíhou povinností. Rozhovor s psychoterapeutem o negativních záležitostech může pomoci uvolnění tlaku, uchopení a normalizace vlastních pocitů i v případech, kdy nemohou být v původních vztazích plně vysloveny ani pochopeny.

Poskytnutí perspektivy

Psychoterapeut Vám může pomoci nalézt perspektivu na Váš osobní život. Mnoho lidí žije svůj osobní život a berou všechny své myšlenky, pocity i chování jako absolutní normu. Přesto pak při styku s realitou mohou narážet na nepochopení a to opakovaně, když se setkávají s lidmi, kteří  mají odlišné životní postoje a hodnoty, což často vede k pochybnosti o vlastní osobě. Díky množství lidí, které psychoterapeut poznává a unikátní pozice důvěrníka psychoterapeut může nabídnout nejen útěchu, ale i unikátní vhled do situace.

Cesta k vyléčení z minulých traumat

Asi každý má nějaké minulé zážitky, ke kterým se nechce vracet. Často uvažujeme o traumatu jen jako o velkých záležitostech, jako je smrt milované osoby, drastické následky autonehody anebo vyrovnávání se se sexuálním útokem, ale může se jednat i o drobnější neřešené konflikty a minulé stresující události, které se promítají do současných vztahů a prožívání. Psychoterapeut může pomoci nalézt cestu k vyrovnání se s minulým traumatem a nastartování pozitivních životních změn.

Někdo o Vás má obavy a odesílá Vás ke specialistovi

„Víš, možná by sis o tom měl s někým promluvit“ a podobné fráze, kterými se lidé snaží doporučit vyhledání odborné pomoci. Může to být negativní strategie zvládání stresu a negativních emoci, nezdravý způsob zvládání životních události anebo s si je někdo vědom Vašeho trápení, např. po konci vztahu. Psychoterapeut může poskytnout pomoc, která Vám umožní uchopit svůj vlastní život zpět.

Trpíte symptomy, které nejsou spojené s fyzickým onemocněním (bolesti břicha, bolesti hlavy, napnuté svalstvo)

Naše tělo je úžasná věc, občas si naše mysl rozhodne zvolit ignorovat některé záležitosti. Tělo je ale s negativními emocemi a minulým traumatem pevně spojeno a bez vypořádání nás nechce pustit dál. Pokud klasická léčba nepomáhá a nejste schopni nalézt příčiny svých potíží, může být ten pravý čas začít se dívat jinde a třeba vyzkoušet nedirektivní psychoterapii.

Máte výčitky

Možná jste měli špatný den a po vyčítáte si, co jste řekli svým kamarádům. Možná máte problém s kontrolou vlastního chování a zkoušíte pravidelně řešit problémy alkoholem, i když víte, že to nepomůže. I zde může psychoterapie pomoci.

Důležitý životní vztah prochází proměnou nebo těžkými časy

Vztahy jsou těžké, vyžadují spoustu práce a občas procházejí krušnými časy. Pravidelná návštěvy psychoterapeuta se stane nástrojem pro sebevyjádření a vlastní zhodnocení vztahu, může být také podporou pokud vztah končí.