11 znaků duševní nepohody

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

11 znaků duševní nepohody

Ve světě, který upřednostňuje produktivitu před duševním zdravím, pohodou a štěstím, se často stává, že zanedbáte péči o sebe. V důsledku toho se může stát, že ve skutečnosti nepoznáte své prožívání a můžete se v něm ztratit. To se stává problémem, protože tělo nám dává jasné signály, že potřebuje péči. Když to trvá dostatečně dlouho, může to často vyústit v tělesná a duševní onemocnění. Vaše mysl a tělo neonemocní náhle, je to pomalý proces, který lze zvládnout, zastavit a někdy mu i zabránit, pokud dokážete rozpoznat včasné signály, že je něco v nepořádku

Pojďme se spolu podívat na 11 varovných signálu, které mohou naznačovat, že vaše duševní zdraví se může brzy zhoršit

Změny spánku a nechuť k jídlu

Věřte tomu nebo ne, ale změny spánku a chuti k jídlu mohou znamenat, že se vaše duševní zdraví zhoršuje. Úzkost, deprese, bipolární porucha a porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) jsou spojeny s tím, že lidem způsobují problémy se spánkem. Ať už spíte příliš mnoho anebo příliš málo.

Pokud jde o nedostatek spánku nebo příliš málo spánku, věda spojuje špatný spánek (pod 6 hodin) s řadou zdravotních problémů, od přibývání na váze až po oslabený imunitní systém. Mezi tyto zdravotní problémy patří problémy s pamětí, problémy s myšlením a soustředěním, chronické změny nálad, které mohou vést k úzkostem a depresím, zvýšené riziko nehod, oslabená imunita, vysoký krevní tlak, riziko cukrovky, přibývání na váze, nízký sexuální apetit, riziko srdečních onemocnění a špatná rovnováha.

Na druhou stranu nadměrné přespávání (pravidelně více než 9 hodin) může vést k poruchám kognitivních funkcí, depresím, zvýšeným zánětům, zvýšené bolesti, zhoršené plodnosti, vyššímu riziku obezity, vyššímu riziku cukrovky, vyššímu riziku srdečních onemocnění, vyššímu riziku mrtvice a obecně vyšší úmrtnosti ze všech příčin.

Mezi dlouhodobé psychické příčiny a duševní onemocnění, které způsobují změny chuti k jídlu, patří smutek, deprese, smutek, úzkost, nuda, stres a mentální anorexie.

Přílišné přejídání může mimo jiné způsobit přibývání na váze, problémy s trávicím systémem, může zvýšit riziko onemocnění, zhoršit funkci mozku. Příliš málo jídla může ase způsobit podvýživu, únavu, vypadávání vlasů, reprodukční potíže, problémy s růstem, deprese atd.

Časté změny nálad

Míváte časté změny nálad, někdy nevysvětlitelné? Nevyzpytatelné změny nálad, které mají intenzivní charakter, mohou být známkou toho, že se vaše duševní zdraví zhoršuje. Vzhledem k tomu, že ke změnám nálad může docházet v důsledku stresu, nehody, úrazu, alergií, hormonů, léků, nemocí a vývojových stadií, jsou považovány za běžné.

Pokud změny nálad přetrvávají a jsou časté, říká to odborníkům na duševní zdraví, že se může jednat o něco jiného. Možnými duševními onemocněními spojenými se změnami nálad jsou deprese, bipolární porucha, hraniční porucha osobnosti a Alzheimerova choroba.

Změny nálady při depresi se obvykle přiklánějí na stranu letargie a nechuti toho moc dělat nebo ztráty zájmu o věci. U bipolární poruchy se výkyvy nálad pohybují od jednoho extrému k druhému, od vysoké energie k letargické depresi.

Hraniční porucha osobnosti se také vyznačuje výkyvy nálad, které mohou trvat hodiny až dny a zahrnují rizikové chování, extrémní reakce, disociativní příznaky, problémy se vztekem, sebepoškozování a pocit prázdnoty.

Stažení se do sebe a vyhýbání se lidem nebo povinnostem

Stává se vám, že se po dlouhou dobu vyhýbáte lidem a věcem, které máte rádi? Toto stažení je často známkou toho, že se vaše duševní zdraví zhoršuje, nebo známkou deprese.  Protože se člověk cítí zlomený, nepochopený a ztratil veškerou radost z činností a z toho, že je s lidmi, uzavírá se do svého vlastního světa.

Stažení se může zpočátku vypadat jako dobrý nápad, dokud nezačne negativně ovlivňovat váš každodenní život. Když přestanete plnit termíny a dokonce chodit do práce, když se stáhnete ze všech sociálních kontaktů, přestanete jíst a přestanete o sebe pečovat.

Stažení se do ústraní ve skutečnosti nemoc zhoršuje, protože zesiluje stresovou reakci mozku. Když jsme v klinické depresi, máme velmi silnou potřebu se odtahovat od ostatních a uzavírat se do sebe, ukazuje se však, že je to přesný opak toho, co potřebujeme.

U deprese sociální izolace obvykle slouží ke zhoršení nemoci a toho, jak se cítíme, sociální stažení zesiluje mozkovou reakci na stres. Sociální kontakt ji pomáhá zbrzdit. Pokud depresí nutně netrpíte, extrémní uzavřenost může vést k ní i k dalším duševním onemocněním.

Nadměrné obavy, strach nebo nervozita

Každý má starosti, je to normální součást života. Když se však tyto starosti stanou nadměrnými a ovládnou váš život, může to znamenat, že žijete s úzkostí. Generalizovaná úzkostná porucha je duševní onemocnění, při kterém se neustále a chronicky nacházíte ve stavu obav, úzkosti, stresu a napětí. Každá maličkost se ve vaší mysli může stát apokalyptickým scénářem.

Nedostanete-li dostatečně rychle telefonát nebo zprávu, můžete si myslet, že jste buď udělali něco špatně, nebo že vztah s danou osobou skončil, i když tomu nic nenasvědčovalo. Nepatrná poznámka vás může přivést k myšlence, že jste ten nejhorší člověk na světě, nebo vám dá podnět k představě nejhoršího scénáře, který vaši úzkost ještě více roznítí.

Úzkost je rozptýlená – celkový pocit strachu nebo neklidu, který podbarvuje celý váš život, je méně intenzivní než záchvat paniky, ale mnohem déle trvající, což ztěžuje běžný život a znemožňuje relaxaci. Vyčerpává vaši energii, narušuje spánek a vyčerpává vaše tělo.

Rozdíl mezi normálními obavami je, že úzkost v psychologickém smyslu je nadměrná, vtíravá, trvalá a rušivá. Příkladem může být situace, kdy vám starosti překážejí v každodenních činnostech, děláte si starosti celý den, někdy se v noci budíte s bolestmi na hrudi nebo bušením srdce, máte pocit, že vaše myšlenky jsou nekontrolovatelné, máte neustálý pocit obav nebo strachu atd. Pokud se vám to zdá podobné, možná trpíte generalizovanou úzkostnou poruchou nebo jste na cestě k rozvoji úzkosti, pokud nic nepodniknete.

Pocit nadměrného smutku nebo sklíčenosti

Cítíte se v poslední době nadměrně smutní, skleslí, naštvaní, podráždění nebo dokonce prázdní? Možná trpíte depresí nebo jste na cestě k jejímu rozvoji.

Deprese je dlouhodobější duševní onemocnění, narušuje sociální, pracovní a další důležité oblasti fungování. Neléčené příznaky deprese mohou přetrvávat dlouhou dobu. Pocity, které ve vás deprese vyvolává, ovlivňují celý váš život. Jsou všeobjímající a ztěžují hledání radosti nebo potěšení ze života.

Tyto pocity jsou spojeny s dalšími příznaky, které mohou zahrnovat neustálé pocity smutku, podrážděnost, únavu, změny spánku nebo stravovacích návyků, potíže se soustředěním, ztrátu zájmu a nadšení pro věci, které dříve přinášely potěšení; pocity hluboké, neopodstatněné viny; fyzické příznaky, jako jsou bolesti hlavy nebo těla, které nemají konkrétní příčinu, pocity bezcennosti, neustálé myšlenky na smrt a sebevražedné myšlenky nebo jednání.  Pokud vám některé z těchto příznaků připadají povědomé a ovlivňují váš každodenní život, je možná načase obrátit se na odborníka na dobrého psychologa.

Narušené vnímání reality

Pokud vy nebo někdo z vašich známých začínáte mít potíže s vnímáním reality, může to být známkou toho, že se vaše duševní zdraví zhoršuje nebo že můžete mít skryté duševní onemocnění. K potížím s rozlišováním reality od fantazie patří halucinace, bludy nebo poruchy myšlení.

Psychotické poruchy postihují přibližně dva ze sta dospělých ve věku 15 až 30 let. Mezi nejčastější psychotické poruchy patří schizofrenie, bipolární porucha a deprese s psychotickými rysy. I když člověk může trpět psychotickou epizodou také v důsledku stresu a nemusí nutně trpět psychotickou poruchou.

Kdy se psychotická porucha stává problémem? Její příznaky jsou to stažení se od rodiny a přátel, neschopnost udržet si zaměstnání nebo se zapojit do studia, zmatenost, zmatená řeč, nevhodné nebo nevyzpytatelné chování a reakce, slyšení hlasů, když jste sami nebo je ostatní neslyší, změny nálad a vidění věcí, které neexistují.

Nadměrné užívání návykových látek

Všimli jste si, že v poslední době příliš pijete nebo kouříte více než dříve? Nadměrné užívání návykových látek může být jasným znamením, že se vaše duševní zdraví zhoršuje.

Obvykle, když se lidé uchýlí k užívání návykových látek, je to proto, že se již nedokážou vyrovnat se svou situací. Obvykle, aby unikli realitě nebo ulevili (otupili) bolest, kterou pociťují.

Když se tyto alkohol, cigarety a jiné návykové látky začnou nadužívat, to znamená užívat je vícekrát denně, možná i celý den, a narušují každodenní život, stává se to problémem a ohrožením. Abúzus může také zkreslovat realitu, způsobovat podrážděnost, zlost, dokonce i deprese.

Pokud se vaše užívání látek výrazně zvýšilo, může to být znamení, že je třeba kontaktovat psychologa a požádat ho o pomoc.

Fyzické potíže bez zjevných příčin

Pociťujete určitou bolest nebo bolest, kterou si ani vy, ani váš lékař nedokážete vysvětlit? Může to být vaše tělo, které vám říká, že možná trpíte duševní nemocí.

Duševní onemocnění může způsobit vznik fyzických příznaků, jako jsou bolesti hlavy, migrény, žaludeční problémy, bolesti na hrudi, bušení srdce, problémy se spánkem, únava, bolest, svalové napětí a bolestivost. Je to proto, že většina duševních onemocnění vzniká a spouští se v důsledku reakce na vysoký stres v podobě „režimu útěku, boje nebo ztuhnutí“, do kterého se dostanete, když se cítíte ohroženi.

Hormony, které tato vysoká hladina stresu může produkovat, ovlivňují další části těla, což může skončit vznikem fyzických potíží, které nemají žádnou zjevnou fyzickou příčinu. Například úzkost může způsobit zažívací potíže, jako je pálení žáhy a bušení srdce. Deprese může způsobovat bolesti hlavy a únavu.

Pokud vaše fyzické příznaky nedokáže vysvětlit lékař, pak je možná načase obrátit se na psychologa, aby Vám pomohl s problémy ve Vašem životě.

Neschopnost vykonávat každodenní činnosti

Když se mysl již nedokáže vypořádat se stresem každodenního života, jednou z reakcí je, že se pomalu začne vyhýbat každodenním činnostem a lidem nebo je zanedbávat.

Studie uvádí, že hlavním včasným varovným signálem, který naznačuje, že se člověk potýká s duševní nemocí nebo psychickou poruchou, je neschopnost vykonávat každodenní úkoly. Další studie dovozuje, že neschopnost vyrovnat se s problémy a vykonávat běžné každodenní životní úkoly by měla být brána jako znamení, že by člověk mohl potřebovat odbornou pomoc.

Mezi příznaky toho, že můžete mít potíže s prováděním každodenních činností, patří potíže s oblékáním, koupáním, péčí o tělo, přípravou jídla, prováděním základních domácích prací, potíže se zvládáním vztahů, udržováním bezpečného domácího prostředí a s plněním povinností, jako je škola a práce.

Pokud nepatříte mezi osoby, které mají fyzické problémy nebo problémy s pohyblivostí, může být neschopnost vykonávat každodenní činnosti způsobena duševním onemocněním a doporučujeme vám vyhledat odborníka na duševní zdraví, který vám pomůže

Problémy se soustředěním

Máte potíže se soustředěním, přímým, logickým myšlením a prostě celkově máte problémy s myšlenkovým procesem? Může to být známka toho, že se vaše duševní zdraví zhoršuje nebo že již existuje nějaký problém s duševním zdravím.

Mezi duševní onemocnění, která způsobují problémy s myšlením, patří úzkost, deprese a schizofrenie.

Je normální, že s přibývajícím věkem občas něco zapomeneme, ale vážné problémy s pamětí ztěžují každodenní činnosti, jako je řízení auta a telefonování.

Mezi časté kognitivní problémy patří: kladení stále stejných otázek, ztrácení se na místech, která člověk dobře zná, potíže s dodržováním receptů nebo pokynů, větší zmatenost ohledně času, lidí a míst; nestarání se o sebe – špatné stravování, nekoupání nebo nebezpečné chování; halucinace nebo bludy.

Pokud vám myšlenkové pochody ztěžují normální život, je možná načase navštívit lékaře nebo odborníka na duševní zdraví.

Myšlenky na sebevraždu

Když se objeví myšlenka na sebevraždu, je to jasná známka špatného duševního zdraví nebo stavu mysli. Myšlenky na sebevraždu se objevují, když se člověk cítí beznadějně a život považuje za něco, co už nestojí za to, aby žil. Tyto myšlenky a pocity mohou být způsobeny vysokou mírou stresu, traumatem nebo duševním onemocněním.

Mějte na paměti, že ve většině případů musí dojít k velmi nárazové situaci nebo dlouhodobému řetězci událostí, které vyvolávají stres, aby někdo vůbec začal myslet na sebevraždu. Pokud tedy přemýšlíte o sebevraždě, je možné, že jste překročili bod zlomu a potřebujete okamžitě vyhledat odbornou pomoc.

Uvědomte si, že deprese a beznaděj mohou zkreslit vaše vnímání a snížit vaši schopnost činit správná rozhodnutí. Pokud přemýšlíte o sebevraždě, pamatujte, že pocity a emoce jsou dočasné a že je lze ovlivnit, takže než uděláte něco drastického, vyhledejte pomoc.

Nesnažte se zvládnout sebevražedné myšlenky nebo chování sami, k překonání problémů spojených se sebevražednými myšlenkami potřebujete odbornou pomoc a podporu.

Pamatujte, že to může nějakou dobu trvat, ale s pomocí se těchto pocitů beznaděje a bezcennosti můžete zbavit a znovu najít radost. Pokud se cítíte v depresi nebo uvažujete o sebevraždě, nezapomeňte, že nejste sami. Můžete se obrátit na pražské centrum krizové intervence na telefonu 284 016 666.