4 znaky vysoké emoční inteligenci

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

4 znaky vysoké emoční inteligenci

Duševní zdraví si v posledních letech získalo pozornost a uznání. Dostalo se do kolektivního kulturního povědomí a my jsme díky tomu o trochu spokojenější. Všichni jsme se nějakým způsobem stali znalejšími v oblasti duševního zdraví, zejména v oblasti emoční inteligence. Přestože se tento termín stal módním, mnozí nevědí, co je to emoční inteligence.

Americká psychologická asociace definuje emoční inteligenci jako schopnost zpracovávat informace týkající se vašich emocí a využívat je při uvažování a dalších kognitivních činnostech. Stručně řečeno, je to schopnost všímat si emocí, ovládat je a vyhodnocovat, počínaje vlastními emocemi.

Vysoká emoční inteligence (EQ) vám pomůže lépe se orientovat ve vlastních emocích a také vám pomůže porozumět emocím ostatních lidí. Je zásadní pro mezilidské vztahy, protože dokážete rozpoznat, interpretovat a reagovat na emoce druhých lidí. Je to vlastnost, která je příznivě hodnocena v akademickém i pracovním prostředí.

Emoční inteligence se vyvíjí v průběhu času, ale každý má jiný stupeň EQ. Pojďme se podívat na několik znaků, podle kterých poznáte, že vaše emoční inteligence je na vysoké úrovni.

Dobře zvládáte své emoce

Zvládání emocí je vyšší úrovní fungování emoční inteligence. Vyžaduje, abyste dokázali posoudit a pochopit své emoce a vhodně na ně reagovat. Vyžaduje také hluboké sebeuvědomění, dostatek soucitu a trpělivosti. Tyto vlastnosti nejsou vyhrazeny pouze vám, ale je třeba je rozšířit i na ostatní.

Zvládat své emoce je snazší, než to udělat, protože emoce jsou složité. Existují okamžiky a situace, které ve vás vyvolávají dvě protichůdné emoce. Navíc se může stát, že ani neumíte vyjádřit to, co cítíte. Proto může být obtížné zvládnout něco, čemu nerozumíte. Abyste své emoce zvládli, musíte si jich být vědomi. Mnozí z nás reagují, aniž by chápali, jak a proč se cítí. Komentáře a emoce druhých lidí nás ovlivňují a my někdy dovolíme, aby nás jejich emoce ovlivnily více, než by měly. Sebeuvědomění je klíčem k rozpoznání toho, proti čemu reagujete. Jakmile začnete rozumět sami sobě, budete rozumět i druhým.

Empatie

Empatie vůči druhým hraje v emoční inteligenci větší roli. Zdá se to jako samozřejmá vlastnost, ale míra empatie se u každého člověka liší. Někteří lidé jsou mnohem empatičtější k ostatním, zatímco jiní nemají smysl pro empatii dostatečně rozvinutý.

Empatie hraje důležitou roli při budování emoční inteligence, protože umožňuje odhadnout, jak byste měli reagovat. Například pokud vás člen rodiny uráží, protože je ve stresu. Vhodnou reakcí není být zlý a oponovat, ale vcítit se. To neznamená, že dovolíte druhým, aby se k vám chovali hrubě nebo neuctivě, ale naopak budete reagovat s empatií. Člověk s emoční inteligencí dokáže projevit empatii nejen vůči druhým, ale také vůči sobě.

Efektivně komunikuje

Dalším znakem vysoké emoční inteligence je efektivní komunikace. Emoční inteligence vyžaduje, abyste měli silné komunikační dovednosti. Musíte být schopni vyjádřit své potřeby a zároveň naslouchat druhým.

Člověk s vysokou emoční inteligencí řeší konflikty, obavy a potřeby klidně, přímo a s nadhledem.

Sebeuvědomění

Abyste mohli zvládat své emoce, musíte je rozpoznat. Sebeuvědomění je důležitým krokem v rozvoji emoční inteligence. Někteří ji považují za základní kámen. Sebeuvědomění vám pomůže lépe porozumět sobě samým, což vám umožní rozluštit, co cítí ostatní.

Emoční inteligence je důležitou vlastností, protože vám umožňuje rozvíjet a upevňovat vztahy. Její rozvoj však vyžaduje čas. Doufejme, že si těchto vlastností všimnete a budou vás inspirovat k dalšímu rozvoji.