5 nenápadných znaků že někdo není dobrý člověk

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

5 nenápadných znaků že někdo není dobrý člověk

Už vám někdy váš instinkt napověděl, že někdo chystá něco špatného? Obáváte se, že vám někdo ve vašem životě „jde po krku“, ale nejste si jisti včasnými varováními? V tomto článku si povíme o nenápadných znacích, že někdo není dobrý člověk.

Chybí jim empatie vůči zvířatům

Setkali jste se někdy s člověkem, který je necitlivý a nemá žádnou empatii ke zvířatům? O lidech, kteří nemají empatii ke zvířatům a chovají se k nim krutě, se říká, že trpí poruchou chování, a ta je spojena s psychopatickými rysy v dětství.

Jsou zlí k lidem, kteří mají méně štěstí

Všimli jste si někdy, že někteří lidé mají tendenci ponižovat údržbáře nebo popeláře? Jen proto, že zastávají pozici uklízečů cizího nepořádku a odpadků, mají někteří lidé tendenci chovat se k nim s menší úctou a důstojností.

Jedním z rysů dobrého člověka je ten, který se ke každému chová vždy s úctou, slušně a důstojně. Lidé, kteří se selektivně chovají k ostatním nadřazeně (zejména z hlediska socioekonomického postavení), neprojevují úctu ani soucit těm, kteří mají méně štěstí; nejsou dobrými lidmi. Lidé s dobrým srdcem se budou chovat ke všem stejně, zdvořile, důstojně a s úctou; bez ohledu na jejich sociální postavení, rasu, víru a pohlaví.

Každou kritiku vám vrátí

Dostali jste se někdy do situace, kdy jste se snažili co nejslušněji vyjádřit svůj nesouhlas, ale druhá osoba si to vzala osobně a považovala to za kritiku? Pak tuto „kritiku“ obrátil zpět na vás? Pokud ano, pak vás možná druhá osoba používá gaslighting.

Gaslighting jako druh odklonu, kdy se komunikační partner snaží obrátit kritiku zpět na druhého během hádky. Pokud se s takovou situací setkáte, je vhodné, abyste se pokusili regulovat své emoce a snažili se k problému přistupovat ze soucitu.

Jejich slova nikdy neodpovídají jejich činům

Znáte spolužáka, který je skutečně aktivní ve studentském spolku na vaší univerzitě? Možná, že jednoho dne zveřejní příspěvek o nebezpečí a negativních účincích kouření a doporučí svým stoupencům, aby přestali kouřit kvůli jeho mnoha nepříznivým účinkům na zdraví. Vy však víte, že jste ho před několika dny viděli kouřit na koleji.

Dobrý člověk je ten, který mluví a chodí podle toho, jak se chová. Je velmi pravděpodobné, že nejprve udělá to, co vypustí z úst nebo co radí ostatním. Dobrý člověk nikdy nedá najevo nepřesné vnímání vlastních schopností. Možná znáte kamarádku, která o sobě tvrdí, že je trpělivá a dochvilná, ale ve skutečnosti na schůzku s vámi vždy přijde pozdě.

Kdykoli vidíte, že slova nějaké osoby neodpovídají jejímu chování, možná by vaší první reakcí bylo dát této osobě za pravdu. Pokud to však dělá soustavně, možná bude nejlepší, když se zdržíte sdělování přílišných podrobností o svém životě a budete hovořit pouze o obecných věcech, protože s pokrytcem vás čeká jen bezbřehé moralizování.

Odcházíte s horším pocitem, než když jste přišli

Možná jste se ocitli v situaci, kdy se cítíte vyčerpaní a emocionálně vyčerpaní při každém rozhovoru nebo interakci s danou osobou? Z interakce odcházíte s horším pocitem, než když jste přišli. Je pravděpodobné, že jste v interakci s člověkem, který není dobrým člověkem, pokud s touto situací rezonujete. Naopak, dobrý člověk je ten, kdo vždy mluví se soucitem, upřímností a respektem a zároveň umožňuje druhým, aby se během interakce cítili v pohodě a příjemně.