5 pozitivních věcí na tom, že jste autista

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

5 pozitivních věcí na tom, že jste autista

Když si představíte autismus, vybaví se vám omezení a postižení? Bohužel, psychologie se tradičně zaměřuje na negativní témata. Odborné popisy a kritéria autismu bohužel zdůrazňují spíše to, čeho nemůžeme dosáhnout, než to, čeho jsme schopni. I lidé s autismem se mohou pozastavovat nad omezeními kvůli nekonečným každodenním výzvám, kterým čelí. Výzkum však ukázal, že autismus je komplexní neurologická varieta se silnými i slabými stránkami. Existuje spousta potenciálních výhod, které mohou autistům pomoci prožívat úplný a šťastný život.

Odhalování skrytých vzorců

Autisté mají mimořádně vysokou mentální vlastnost zvanou „systemizace“. Lidé s tímto rysem jsou vedeni k odhalování skrytých systémů reality pomocí soustředěného pozorování, pečlivého experimentování a vytváření malých modelových příkladů. Autistické mozky jsou uzpůsobeny k tomu, aby si všímaly složitých a systematických vzorců v matematice, vědě, hudbě, umění a jazyce, které ostatní nevnímají dále než na povrchu. Někteří vědci zastávají teorii, že většina největších objevů a vynálezů lidstva byla poháněna extrémním systematizováním, které se vyskytuje u autistů.

Zaměření se na detaily

Autisté mají obzvláště silný smysl pro detail. Zatímco sociální svět je chaotický a nepředvídatelný, konkrétní fakta jsou spolehlivá a uklidňující. Když je něco zajímá, dokáží se na určité detaily nadměrně soustředit. V minulosti to bylo špatně chápáno jako sklon k roztěkanosti a přehlížení širších souvislostí, ale dnes víme, že to může být výhoda. Ve správném prostředí se pozornost k detailům může uplatnit v takových oblastech, jako je kategorizace knih v knihovně, všímání si drobného písma v právních textech nebo kontrola řádků programového kódu. Některé zahraniční společnosti úspěšně provozují speciální programy pro zaměstnávání autistů v prostředí, které je speciálně přizpůsobeno jejich potřebám a stylu myšlení. Ve společnosti HP Enterprise jsou tyto speciální týmy o třicet procent lepší při hledání chyb v softwaru než tradiční týmy a vše spočívá v smyslu pro detail.

Upřímnost

Dalším výrazným rysem autistů je upřímnost. Mozek postrádá zapojení pro lži, manipulaci, podvody a intriky, takže řeč a jednání jsou dokonale přímé. Vyjadřování je doslovné a přesně a zabývá se pouze přímými fakty bez ohledu na společenské důsledky. V minulosti byla tato objektivita mylně chápána jako nedostatek zdvořilosti, ale dnes víme, že díky ní lzeefektivněji dosahovat cílů. Představte si přítele, partnera nebo zaměstnance, který nikdy nedokáže lhát, překrucovat fakta, popírat problémy, šířit fámy, stranit nebo se dopouštět podpásových taktik. Pokud ostatní pochopí dobré úmysly, může přímočaře upřímné rady a připomínky využít k lepšímu řešení problémů.

Silný smysl pro spravedlnost

Upřímnost autistů se rozšiřuje také na silný smysl pro spravedlnost. Usilují o poctivost, spravedlnost a etiku bez větších obav z osobních následků nebo společenského ohlasu. Velmi je trápí, když je špatně zacházeno se zvířaty, když jsou lidé postiženi katastrofou nebo když jsou pravidla selektivně ohýbána tak, aby někomu uškodila nebo naopak prospěla. Pravidla a zásady mají platit důsledně, ne jen tehdy, když se to hodí, když to prospívá to vybrané skupině lidí. V minulosti byl smysl pro spravedlnost špatně chápán jako druh nepružného myšlení, ale dnes víme, že jej lze využít k dosažení spravedlivější společnosti. V povoláních, jako je učitelství, právo nebo pečovatelství, kde mohou autisté uplatňovat laskavost bez předsudků a korupce. V jiných oblastech mohou být také účinnými auditory nebo kontrolory, kteří si cení spravedlnosti více než osobní pověsti.

Jedinečná perspektiva

Autisté se rodí s myslí, která nevstřebává konvence, myšlenkové vzorce a zájmy ostatních. Mohou se cítit izolovaní v rámci svých vlastních individuálních stylů myšlení. Když se snaží vysvětlit sami sebe, zjišťují, že jazyk je příliš omezující, a možná dokonce musí vymýšlet nová slova. V minulosti to bylo mylně chápáno jako neuspořádané nebo schizofrenní myšlení, ale dnes víme, že nekonvenční perspektivy mohou vést k jedinečným poznatkům. Autisté mají tendenci být lepší v testech laterálního myšlení, abstraktního myšlení a chápání nelidské mysli, jako jsou počítače a zvířata. Pokud jde o nekonvenční tematické oblasti, je pro autisty vlastně velmi užitečné mít zcela excentrický způsob myšlení.

Stejně jako všechny ostatní schopnosti i dovednost je i tyto schopnosti třeba správně rozvíjet a aplikovat na vhodné oblasti, aby mohly vzkvétat.