5 příznaků vysoce funkční posttraumatické stresové poruchy

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

5 příznaků vysoce funkční posttraumatické stresové poruchy

Máte podezření, že trpíte posttraumatickou stresovou poruchou, ale nejste si úplně jistí? Možná si nejste jisti, zda to, co jste prožili, lze považovat za traumatické, nebo možná máte pochybnosti, zda trpíte PTSD, protože jste stále schopni procházet celým dnem a plnit úkoly a povinnosti.

Možná jste viděli případy posttraumatické stresové poruchy u jiných lidí (ať už osobně, nebo v médiích) a mysleli jste si, že to, čím procházíte vy, není tak závažné, což znehodnocuje vaše vlastní pocity.

Co je PTSD?

PTSD neboli posttraumatická stresová porucha je psychický stav, který může vzniknout jako reakce na traumatickou událost. Patří sem hrozba smrti nebo újmy, jako je válka, sexuální útok, násilí, dopravní nehody, přírodní katastrofy nebo nečekaný a nezbytný zdravotní stav.

Posttraumatická stresová porucha se může projevovat v různých formách a v různé míře. Pojďme se podívat, jak rozpoznat, že trpíte posttraumatickou stresovou poruchou, ale dokážete v běžném životě fungovat i nadále.

Extrémní emoční reakce

Trauma může vést k tomu, čemu se říká hypervigilance. Cítíte se často úzkostní, vystresovaní a na hraně? Možná máte pocit, že jste v důsledku prožitého traumatu neustále ve stavu zvýšené pohotovosti. Stává se vám, že se snadno vylekáte? A navíc je vaše reakce na vylekání neobvykle intenzivní, někdy dokonce násilná? Možná se cítíte obzvlášť podráždění a máte sklon k výbuchům hněvu z napětí a neustálého napětí.

Opatrnost je jedna věc, ale jste si příliš vědomi svého okolí a ostražití vůči potenciálním hrozbám, až se z toho stává každodenní život? Trauma může způsobit tyto pocity, návyky a reakce, protože vaše reakce typu bojuj nebo uteč zesílí.

Negativní změny myšlení a nálady

Zaznamenali jste určité negativní změny ve svých myšlenkách a náladě? Může k tomu docházet v různých podobách. Můžete se potýkat s opakujícími se pocity strachu, hrůzy, hněvu nebo beznaděje. Můžete zažívat emoce podobné depresi, jako je ztráta zájmu o činnosti, které vás dříve bavily, nebo pocit, že nejste schopni prožívat radost a jiné pozitivní pocity.

Mohly se u vás také objevit negativní myšlenky o druhých lidech, světě – nebo o sobě samých.

Možná jste pociťovali vinu a stud. I když traumatická událost není vaší vinou, možná jste sami sebe přesvědčili, že tomu tak je.

Vyhýbání se nebezpečí a riziku

Trauma ve vás může zanechat pocit zranitelnosti, ostražitosti a nebezpečí – což je pochopitelné -, což vás pak může vést k tomu, že se budete vyhýbat určitým věcem a stahovat se od nich, abyste se cítili bezpečně nebo se chránili.

Může se stát, že se budete vyhýbat lidem, místům, rozhovorům nebo situacím, které vám traumatickou událost připomínají. Možná se odkloníte od svých cest a budete se vydávat na jiné trasy nebo zrušíte plány s přáteli, přestože možná máte touhu se dobře bavit a setkat se s některými lidmi. Možná se cítíte zahnáni do kouta, abyste odmítli některé lidi nebo situace, které nechcete, abyste se vyhnuli jakýmkoli připomínkám traumatu, nebo možná proto, že se cítíte příliš přetíženi na to, abyste se dostali do společnosti.

Kromě toho se vám může stát, že se budete vyhýbat některým vlastním myšlenkám. Celkově může být neustálé vyhýbání se vyčerpávající a může se podepsat na vašem duševním zdraví.

Fyzické problémy

Můžete také pociťovat fyzické projevy boje s traumatem, například nespavost. Máte problémy se spánkem? Možná vám v noci nedají spát vaše obavy nebo se vám zdají noční můry související s prožitým traumatem.

Můžete také pociťovat určité fyzické pocity, když si na událost vzpomenete, jako je zvýšená srdeční frekvence, pocení, dýchací potíže nebo pocit na omdlení. Tyto příznaky, často spojené s úzkostí, jsou známkou toho, že můžete trpět posttraumatickou stresovou poruchou.

Znovuprožívání traumatu

Možná jste také znovu prožívali traumatickou událost. Vracejí se vám vzpomínky na tuto událost? Ty se mohou objevit i přesto, že se na ni snažíte nemyslet. Jak již bylo zmíněno, můžete mít také noční můry, ve kterých událost znovu prožíváte nebo se vám zdá o okolnostech, které s ní souvisejí.

Noční můry se také liší od flashbacků, při nichž můžete událost prožívat znovu, jako by se skutečně stala. Bez ohledu na to, zda jste schopni se jimi nějak prokousat a pokračovat v každodenních úkolech, jsou to příznaky, že možná trpíte posttraumatickou stresovou poruchou.

Závěr

Příznaky PTSD se mohou lišit případ od případu, pokud jde o závažnost a typy zážitků. Pro správnou diagnózu se neváhejte obrátit na psychologa.

Život s traumatem může být každodenním bojem, psychoterapie se však ukazuje jako účinný nástroj pomoci.

Neexistuje žádná záruka, že příznaky posttraumatické stresové poruchy samy od sebe zmizí nebo se časem zmírní, ale existují prostředky, které mohou lidem pomoci získat zpět kvalitní život.

Kategorie: Psychické strasti