5 rysů úzkostných lidí

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

5 rysů úzkostných lidí

V minulém článku jsme se podívali na příznaky generalizované úzkosti, jako je dlouhodobá nervozita, potíže se soustředěním nebo gastrointestinální problémy. Pokud si všimnete, že některé z běžných příznaků pociťujete delší dobu nebo pokud zasahují do vašeho každodenního života, obraťte se na terapeuta. Dnes se podíváme na šest vlastností, které mohou mít lidé s úzkostí.

Přehnaná snaha

Rysem, který mohou mít někteří lidé s úzkostnými poruchami, je přehnaná snaha. Tato představa přehnaného úsilí může být způsobem, jak domněle kompenzovat vnímané nedostatky. Mohou chtít dělat vše daleko nad rámec toho, co se od nich očekává, s nadějí, že se vyhnou konfrontaci nebo problémům.

Být přehnaně výkonný není špatné. Je to dobrá věc. Snažte se však neobětovat osobní potřeby svým úspěchům a nedovolte, aby názory ostatních lidí ovlivnily to, jak dobře něco děláte.

Vysoké sebeuvědomění

Dalším rysem, který se u některých lidí s úzkostí může projevovat, je vysoká míra sebeuvědomění. V kánonu sebelásky a osvěty duševního zdraví je sebeuvědomění uváděno jako nezbytná vlastnost pro osobní růst. Mnozí lidé s úzkostí však mají sebeuvědomění na rozdávání. Vysoké sebevědomí může často vést k tomu, že si vypěstujete sebekontrolu, která vaši úzkost zhoršuje. Začnete si extrémně uvědomovat, jak se pohybujete a jak komunikujete s ostatními, a to až do té míry, že se začnete upravovat.

Když se upravujete, umlčujete svůj hlas, a tím i své potřeby, myšlenky a to, kým jste. To může někdy vést k depersonalizaci nebo disociacím.

I když je sebeuvědomění skvělou vlastností, kterou je třeba rozvíjet, dbejte na to, aby bylo vyvážené. Nedovolte, aby se vymklo kontrole, až se stane dohledem.

Aktivní představy

Mnoho lidí s úzkostí má aktivní představy. Aktivní představivost obvykle znamená, že jste kreativnější. Záleží však na tom, k čemu svou kreativitu využíváte. Úzkost se bohužel může zmocnit vaší kreativity a vytvářet katastrofické scénáře, které vyvolávají ještě větší úzkost.

Na druhou stranu vám aktivní představivost může poskytnout východisko, jak všechny úzkostné myšlenky sublimovat.

Pořádek a čistota

Dalším rysem úzkostných lidí je pořádkumilovnost a upravenost. Než se pustím do vysvětlení, rád bych zdůraznil, že tento rys nemusí nutně poukazovat na obsedantně kompulizivní poruchu. OCD, i když někdy doprovází úzkostnou poruchu, je má samostatná kritéria.

Tento rys odkazuje na zálibu v pořádku a uklizenosti, protože poskytují pocit bezpečí. Stejně jako lidé s úzkostí dávají přednost opakovanému sledování filmů nebo televizních pořadů – protože už vědí, co mohou očekávat. Pořádek a čistota se nevztahují pouze na vnější prostředí. Může se projevovat vyhýbáním se všemu, co se odchyluje od rutiny nebo stresového úklidu. Pořádek poskytuje lidem s úzkostí pocit jistoty, bezpečí a lehkosti.

Jsou stydliví nebo introvertní

Dalším rysem lidí s úzkostí je plachost. I když je introvert legitimní osobnostní rys, rozhodnutí vyhýbat se společenským situacím může být známkou úzkosti. Někdy se pocity úzkosti mohou maskovat jako potřeba být sám. Důvod? Být sám je způsob, jak zvládat nebo kontrolovat sociální situace nebo se chránit před potenciálně trapnými situacemi.

Ať už trpíte úzkostí, nebo máte vztah k rysům uvedeným v tomto článku, nenechte se jimi definovat. Pokud bojujete s úzkostí, nebojte se vyhledat pomoc psychologa.