5 věcí, za které nejste zodpovědní

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

5 věcí, za které nejste zodpovědní

S přibývajícím věkem přibývá povinností. Z povinnosti odevzdávat domácí úkoly se stane povinnost platit včas účty. Nárůst povinností a to, jak je zvládáte, vám dává pocit dospělosti. Díky nim se cítíte jako dospělí. Povinnosti však přesahují rámec placení účtů. Začínají ovlivňovat vztahy, které navazujeme. Najednou zjistíte, že na sebe berete více povinností, které se týkají i jiných lidí.

Je to nevyhnutelné. Vždy ponesete určitou odpovědnost vůči lidem, které si pozvete do svého života. Může však být obtížné zjistit, co přesně je vaše odpovědnost a co ne.

Zde je užitečný seznam, který vám pomůže věci zúžit. Níže je uvedeno sedm věcí, které nejsou vaší odpovědností.

Řešení konfliktů mezi členy rodiny

Ve snaze udržet klid mezi ostatními se snadno přistihnete, že se vměšujete a zasahujete do života druhých lidí. Platí to zejména v případě rodinných příslušníků. Působení v roli prostředníka anebo mediátora mezi rozhádanými členy rodiny však někdy může způsobit další problémy. I když záměr může vzniknout z laskavosti, je problematický. Hádka vás nakonec může donutit vybrat si stranu, a tím způsobit více škody než užitku.

Členové vaší rodiny jsou dospělí, a proto je nechte, ať si věci vyřeší sami. I když členové rodiny nejsou dospělí, nechte je, ať si své problémy vyřeší sami. Vměšováním nenápadně dáváte najevo, že jim nedůvěřujete, že mohou jednat nebo se moudře rozhodovat. Jinými slovy je podkopává. Pokud nejsou emocionálně schopni řešit své záležitosti, pokuste se najít způsob, jak jim pomoci, místo abyste se chovali jako prostředník.

Nápravu druhé osoby

Lidé nemohou měnit druhé. Vaše láska nebo city nejsou dostatečně silné na to, aby někoho přiměly ke změně. Život obvykle lidi ke změně povzbuzuje, ale lidé se mění sami od sebe. Vaše emoce mohou někomu pomoci uvědomit si, že se musí změnit. Je však na odpovědnosti daného člověka, aby se rozhodl, zda se chce změnit, nebo ne. Nikdy se tedy nepovažujte za zodpovědné za to, jak se někdo rozhodne reagovat.

Jste však zodpovědní za zranění, které způsobíte druhým, ale nejste zodpovědní za to, jak se druhý člověk rozhodne zachovat, pokud je zraněný.

Bránit někomu v neuvážených rozhodnutích

Všichni máme svobodu volby. Je to svoboda, o které lidé téměř nemluví, protože předpokládáme, že je daná. Můžeme si vybrat, jak budeme na věci reagovat a jak budeme utvářet svůj život. Připusťme, že se můžete setkat s překážkami nebo situacemi, kvůli kterým se zdá, že nemáte na výběr. Ale, ale nakonec je to na vás. Proto se nemůžete činit zodpovědnými za něčí rozhodnutí. Nikdy. Můžete však něco navrhnout. Pokud se vaší radou řídí a dělají věci špatně, přiznejte si svou chybu, ale nečiňte se zodpovědným za jejich jednání.

Změnu myšlenek, názoru, víry druhých lidí

I když všichni prožíváme lidskost nebo to, co znamená být člověkem, každý to prožíváme po svém. Jak prožíváme život, rozvíjíme, podporujeme a udržujeme různá přesvědčení. Tato přesvědčení, která zastáváme jako osobní pravdy, vznikají na základě prožitých zkušeností.

Proto není vaším úkolem chodit a měnit představy nebo přesvědčení ostatních lidí. Můžete navrhovat a snažit se přesvědčovat, ale nakonec se něčí názor změní, když bude chtít změnit svůj názor.

Naplnění očekávání druhých lidí ve vlastním životě

Jako společnost milujeme nálepky. Definování věcí nám poskytuje jasnost a jistotu. Nálepka se však stává očekáváním, když ji někomu vnucujete. Ať už je to dobře, nebo špatně, vytváří to tlak.

Pro mnohé z nás má slovo očekávání negativní konotaci. Spojujeme si ho s náročnými rodiči, ale společnost má očekávání na každého z nás. Sociální média bohužel tato společenská očekávání prosazují a také nás vybízejí k tomu, abychom si nějaká vytvořili sami.

I když je skvělé mít věci, o které můžeme usilovat, nezapomeňte být flexibilní. Žijte svůj život podle svého a přestaňte se snažit dosáhnout požadavků někoho jiného.