5 znaků velmi nezdravých vztahů

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

5 znaků velmi nezdravých vztahů

Láska je slepá, jak praví staré přísloví. A může to být pravda – vzrušení z romantiky, náklonnost k určitému člověku a útěcha, kterou nám může přinést to, že máme společníka, ke kterému se můžeme utéct, když se trápíme, nám mohou zabránit vidět krutou pravdu o našem vztahu.

Cítíte to k někomu, ale zároveň máte podezření, že váš vztah může být velmi nezdravý? Možná se necítíte připraveni být bez této osoby, a zároveň se cítíte unavení a nešťastní?

Jakkoli může být obtížné čelit realitě, kterou s sebou nese váš partner, je důležité všímat si příznaků, že vám váš vztah přináší více bolesti než štěstí. Jak se pozná nezdravý vztah?

Jednostranné sebeobětování

Máte pocit, že buď vy, nebo váš partner jste ten, kdo vždy ustupuje? Dává a obětuje se ve vztahu pouze jedna osoba – a dává hluboce více, než dostává? Pokud tomu tak je, tato osoba se pravděpodobně cítí znehodnocená a vyčerpaná. To platí zejména tehdy, pokud se tato osoba nutí obětovat vlastní zásady a hodnoty ve prospěch toho, aby se zalíbila partnerovi nebo aby ve vztahu udržela klid.

Ve zdravém partnerském vztahu je někdy nutný kompromis, který však zahrnuje láskyplné dávání a braní, kdy dvojice před společným rozhodnutím zvažuje potřeby a přání toho druhého. I když je důležité starat se o partnera a váš společný vztah, stejně tak je nutné věnovat se svým osobním potřebám. To, že jedna osoba neustále obětuje své blaho pro štěstí toho druhého, se ukáže jako celkově nezdravé pro vztah.

Ztráta vlastní identity

Hyperkoncentrace na vztah, upřednostňování potřeb partnera výrazně nad svými vlastními – a zanedbávání svých potřeb v tomto procesu – může přispět k tomu, že ztratíte sami sebe. Pokud jeden z vás (nebo dokonce oba) ztrácí svou vlastní identitu, vztah se může stát nezdravým.

Obětujete nebo měníte aspekty své osobnosti a zájmů v naději, že budete lépe vyhovovat svému partnerovi a vztahu? Je dobré vyzkoušet nebo prozkoumat, co má ten druhý rád, ale bylo by nezdravé nutit se chovat určitým způsobem nebo se zajímat o věci, které mají partnera uklidnit nebo mu vyhovovat.

Stejně tak je důležité trávit spolu čas, ale stejně tak je důležité vyhradit si čas i pro sebe a své individuální aktivity, zájmy a přátele. V opačném případě může jeden z vás nebo oba ztratit to, kým jste. Nezapomeňte, že vaše jedinečnost dala vzniknout vztahu. Jste svými vlastními, úžasnými osobnostmi, ne jen jednou polovinou páru. Kromě toho byste s partnerem mohli lépe čerpat ze svých vlastních silných stránek, které také posílí váš vztah, a fungovat jako dvě samostatné osobnosti, které mohou obě přinést své vlastní dobré vlastnosti do společné týmové práce.

Spory o moc a kontrolu druhého

Jak již bylo zmíněno, je dobré starat se o svého partnera a jeho štěstí, ale není zdravé, aby jeden z partnerů měl nad druhým kontrolu. Využívá jeden z partnerů náklonnosti druhého k tomu, aby nad ním vykonával moc? Zdravý vztah je postaven na projevech moci, kontroly nebo vítězství nad druhým člověkem.

Možná jeden z partnerů využívá tuto moc k tomu, aby druhého manipuloval a nechal ho, aby bylo po jeho (bez ohledu na pocity a potřeby druhého). Ovládající partner může zajít tak daleko, že svého partnera izoluje od rodiny a přátel, takže je nucen stát se na vztahu závislým.

S tím souvisí i to, že kontrola může mít podobu žárlivosti a nepoctivosti. Obviňuje vás partner z flirtování, podvádění nebo ze zábavy s potenciálními vztahy s jinými lidmi? Může se to stát i z těch nejnevinnějších interakcí s ostatními. Je nutné, abyste si všímali příznaků kontrolujícího, majetnického chování.

Nekonečné boje

Dalším znakem nezdravého vztahu jsou neustálé hádky a rvačky. Vztahy mají prostor pro neshody; situace, ve kterých si pár nemusí rozumět. Ve zdravých vztazích se však partneři navzájem vyslechnou a problém vyřeší, přičemž zachovávají respekt k pocitům toho druhého.

V nezdravých vztazích naopak může docházet k neustálým hádkám, které mohou zahrnovat křik, zlehčování, agresi nebo uzavírání se do sebe. Hádky jsou platformou pro negativitu a nepřátelství namísto prostoru pro vyjádření pocitů a společný růst. Vyměňovaná slova mohou být krutá a zraňující, což jednomu nebo oběma partnerům přitíží. Pokud se setkáte s hněvem nebo manipulací, kdykoli se pokusíte vyjádřit své obavy, pak se vztah jen zhorší a přinese vám více smutku a trápení než radosti.

Cítíte se nešťastní

A konečně, jedním ze způsobů, jak poznat, že jste v nezdravém vztahu, je, jednoduše řečeno, když se cítíte nešťastní. Cítíte se často naštvaní, unavení nebo deprimovaní ze svého vztahu? Cítíte se tak, kdykoli s partnerem mluvíte nebo s ním trávíte čas?

Možná se kvůli nim cítíte provinile a zahanbeně. Nebo jste dokonce začali pociťovat úzkost a strach po většinu času, což je známkou toho, že mají tendenci s vámi špatně zacházet.

Všechny páry se neshodnou a mají své vlastní problémy, které musí řešit, ale ve zdravém vztahu by se oba partneři měli cítit v bezpečí, milováni a celkově šťastni. Pokud se ve svém vztahu cítíte nešťastní, pak je možná načase hledat raději vlastní štěstí.

Závěr

Pokud se ve svém vztahu trápíte a hluboce vás trápí, nezapomeňte, že vždy máte cestu ven nebo způsob, jak svou situaci zlepšit. Psychologické poradenství nebo psychoterapie může pomoci s posunem od vztahových problémů.