5 způsobů jak (ne)zničit vztah

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

5 způsobů jak (ne)zničit vztah

V internetových článcích a časopisech se dočtete, co dělat a co ne, když jde o to, abyste měli nebo si udrželi zdravý vztah. I když se některé z těchto rad zdají být zbytečné nebo nepodstatné, hlavní myšlenkou těchto seznamů je: chovejte se k druhým tak, jak byste chtěli, aby se chovali k vám. Je to zásada, která platí pro většinu vztahů. Jsem si jistý, že mnozí z nás tuto větu slyšeli už jako děti. Je to sice pouhý pojem, ale mnohem obtížněji se uvádí do praxe.

Abyste ve vztahu uspěli, je podle mě nejlepší chovat se k sobě jako přátelé. Ne tak, jak se chováte ke svým přátelům na Facebooku nebo ke kamarádům, se kterými jste ztratili kontakt, ale jako k blízkým přátelům, kteří o sobě vědí téměř vše a jsou ochotni si naslouchat a starat se jeden o druhého. Protože péče a starání se jeden o druhého je základem toho, co je romantický vztah.

Pojďme se podívat na seznam věcí, které zaručeně vztah zničit dokáží a kterým se vyhnout.

Nesrovnávejte je se svými předchozími partnery

Obecně platí, že mezi sebou lidi nesrovnávejte. Z logiky věci vyplývá, že srovnávání slouží k potvrzení hodnoty nebo posouzení důležitosti něčeho. Pokud však jde o lidi, logické srovnávání selhává, protože nikdo nemá právo ani schopnost přisuzovat hodnotu životu někoho jiného. Neexistuje pro to žádná správná rubrika. Kdybychom se chtěli vydat touto cestou, skončili bychom ve filozofickém, etickém dilematu.

Nemůžeme se však ubránit srovnávání mezi lidmi. O druhých získáváme neúplný obraz, přesto často srovnáváme. V kontextu milostných vztahů je osobou, s níž srovnáváme svého partnera, náš bývalý partner. Srovnáváte je proto, že váš bývalý je jediná jiná osoba, kterou máte jako rubriku pro to, jak vztah funguje. Při srovnávání obou však posuzujete, zda váš současný vztah stojí za to. Značí to vaši nejistotu a nedostatek důvěry ve vztahu. Kromě toho srovnávání nastavuje očekávání od vztahu a vašeho partnera.

Upřímně řečeno, díky srovnávání se váš partner cítí nehodný, považovaný za samozřejmost a vnímá na sebe tlak. Žádný z těchto pocitů nepřispívá k podpoře dobrého a zdravého vztahu.

Nepřestávejte se snažit

Jak postupujeme v plnění svých cílů nebo závazků, je snadné sklouznout k přizpůsobování se. Začneme se cítit pohodlně tam, kde jsme, a upustíme od jakéhokoli úsilí o pokrok. Totéž platí i pro vztahy. Počáteční fáze jsou vzrušující, protože vynakládáte úsilí na to, abyste se prezentovali v co nejlepší verzi a dvořili se druhé osobě. Jak však vztah postupuje, je snadné ho odsunout na druhou kolej.

Není to však nedostatek lásky nebo zájmu, co vás nutí vztah odsunout na druhou kolej. Život může být náhle plný jiných starostí. Tento nedostatek snahy však může ve vašem partnerovi vyvolat pocit, že vztahu nedáváte přednost. Bez ohledu na to, jak jste zaneprázdněni, byste si měli vždy udělat čas, abyste partnerovi ukázali, že vám na něm záleží.

Nedávejte partnerovi pocit, že s vámi nemůže sdílet své zážitky

Důležitým aspektem vztahu je komunikace. Komunikace je však víc než jen vzájemné mluvení. Účinná komunikace zahrnuje naslouchání, empatii a ochotu otevřít se. V kontextu romantického vztahu však empatie hraje v komunikaci zásadnější roli než naslouchání. Svého partnera musíte respektovat, což znamená, že nebudete říkat nebo dělat věci, o kterých víte, že mu budou nepříjemné. Tím vytvoříte pro partnera bezpečný prostor, kde se může otevřít a být zranitelný a citově blízký.   

Neurážejte a nesrážejte partnera

Jedním ze zlozvyků, které mohou vztah zničit, je násilí. Násilí se však netýká pouze fyzického ubližování zahrnuje také emocionální, verbální a další typy. Násilí v jakékoli podobě působí jako gangréna. Oslabuje daný aspekt vašeho vztahu, až se rozšíří a zničí celý vztah.

Například nadávání partnerovi nebo jeho zlehčování potlačuje komunikaci mezi vámi oběma. Narušuje také respekt a následně i důvěru, kterou k sobě máte. Oba se tak od sebe vzdalujete a necítíte potřebu ve vztahu pokračovat.

Nepodvádějte

Posledním zlozvykem, kterého byste se měli vyvarovat, je podvádění. Jak bylo uvedeno výše, vztahy jsou založeny na důvěře a lásce. Podvádění narušuje důvěru mezi vámi a vaším partnerem. Většina lidí by podvádění definovala jako rozšiřování hranic vztahu. Obvykle zahrnuje lhaní a vynechávání informací. Tento zvyk značí, že existuje nedostatek důvěry nebo nejistota. Dříve nebo později to vztah rozvrátí.

Udržení vztahu se zdá být snadné. Snadněji se to však řekne, než udělá. Vyžaduje to čas a úsilí. Doufejme, že vám tento seznam poskytl základní představu o tom, čeho se vyvarovat, pokud chcete svůj vztah posílit.