6 typů toxické rodinné dynamiky

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

6 typů toxické rodinné dynamiky

Navzdory tomu, jak to prezentují média, dokonalá rodina neexistuje.

Většina rodin má toho jednoho příbuzného, kterému se lidé snaží vyhnout. Výstřednost člověka však není dostatečným důvodem k tomu, abyste s tímto členem rodiny zacházeli jako s vyvrhelem. Excentrické rysy člověka se velmi liší od toxického chování. Co lze tedy považovat za toxické? V minulých článcích jsme nastínili několik rysů, ale shrňme, že toxická osoba vám do života vnáší negativitu nebo psychické strádání.

Toxicita však může popisovat i rodinné systémy.

Rodina je skupina rodičů a dětí, kteří spolu žijí jako jednotka. Obvykle sdílejí stejný rodokmen, ale není tomu tak vždy. V této struktuře rodiče ovládají mocenskou dynamiku; jsou tedy zodpovědní za bezpečnost a blaho dětí.

Silné rodinné vazby jsou pro trvání a zdraví jednotky zásadní. Existují však výjimky. V provázané rodině neexistují mezi členy žádné hranice. Z toho vyplývají slabé vazby mezi členy. Místo dobře fungující rodiny tak vzniká dysfunkční a toxické rodinné prostředí.

Zapletený rodinný systém obvykle vzniká v důsledku traumatu, ztráty nebo nemoci (včetně duševních onemocnění). Někdy se však tento systém dědí z generace na generaci a je těžké ho změnit. Podme se podívat na několik ukázek toxické rodinné dynamiky.

Dokonalá rodina

V dokonalé rodinné dynamice jde především o zdání. Vytváří nerealistický obraz dokonalosti tím, že zametá hádky a zášť pod koberec. I když se zdá, že se všem daří dobře, všechno se rozpadá.

V této rodinné dynamice není žádná autenticita a činy jsou performativní. V rámci této dynamiky si členové rodiny pravděpodobně upravují svůj život tak, aby v očích druhých vypadal dokonale nebo přijatelně.

Ačkoli se lidé v této dynamice mohou jevit jako spokojení, je tato dynamika toxická, protože na ty, kteří v ní žijí, klade nepřiměřené emocionální nároky. Rodiče mohou vůči svým dětem dokonce uplatňovat určitý stupeň psychického týrání. V důsledku toho dítě vyrůstá v přesvědčení, že láska je podmíněná.

Příkladem toxické rodinné dynamiky je situace, kdy rodiče tají závažný problém, jako je rozvod, nevěra nebo finanční potíže, a tlačí na své děti, aby tuto lež udržovaly, aby nevypadaly špatně.

Odloučená rodina

Odpojená rodina nemá žádnou strukturu. Rodiče jsou buď emocionálně, nebo fyzicky nepřítomni v životě svých dětí. Svým způsobem se rodiče chovají jako spolubydlící – poskytují dítěti to nejnutnější. Rodič však nedokáže poskytnout citové vedení a podporu. Nevychovává dítě, takže dítě vyrůstá a vychovává se samo. Nedochází tedy k propojení rodiče s dítětem.

V důsledku toho dítě vyrůstá v citové odtažitosti vůči ostatním. Mají potíže být zranitelné v přítomnosti druhých a mají problém projevit se citově pro druhé.

Příkladem odloučené rodinné dynamiky je rodič, který se soustředí výhradně na práci a zanedbává navazování vztahu se svým dítětem.

Chaotická rodina

Tento typ rodinného systému postrádá stabilitu. Tato nestabilita může vzniknout v důsledku náhlého rozvodu nebo finančních potíží, čímž se rodič zatíží povinnostmi a vzdálí se svému dítěti.

V důsledku toho jsou děti, které vyrostly v této dynamice, neuvěřitelně nezávislé, ale cítí se neuspokojeně. Jsou zvyklé být stále připraveny utíkat, takže usadit se je pro ně obtížné. V důsledku života v chaosu mají také tendenci zpracovávat své emoce jinak nebo vůbec. Místo toho se snaží vyrovnat s disociací.

Příkladem chaotické rodinné dynamiky je násilnická domácnost. Rodič je zahlcen a není schopen řádně plnit svou roli.

Dynamika výměny rolí dítě-rodič

Tato dynamika je také produktem nestabilní domácnosti. V rámci této dynamiky přebírá dítě roli rodiče. Tento akt rodičovství může vzniknout přirozeně nebo může být vynucen. Přirozeným způsobem mám na mysli, že si dítě může všimnout nedostatku stability u svého rodiče a převezme tuto roli, aby ochránilo mladšího sourozence.

Příkladem této dynamiky je situace, kdy rodič bojuje se závislostí. Okolnosti v této rodině nutí dítě převzít roli rodiče.

V některých případech nemusí být rodič dostatečně emočně zralý na to, aby určité situace zvládl, a přenechává je tak dítěti.

Dítě vyrůstající v této dynamice se stává neuvěřitelně zodpovědným. Zdráhá se však opřít o druhé a citově se otevřít. Ve vztazích mají často problém vyjádřit své citové potřeby a obvykle za vše přebírají vinu.

Média bohužel oslavují rodiče dětí. Jsou vnímány jako zralé. Tato představa je však škodlivá, protože podrývá skutečnost – dítě bylo okradeno o svou nevinnost a dětství a byl předčasně ukončen jeho rozvoj.

Nepořádek v rozdělené rodině

Tento typ rodinné dynamiky je rozšířením předchozího typu. Tato dynamika je běžná v rozvedených rodinách. Pokud rozvod není přátelský, může se tato dynamika rychle stát chaotickou. Neuspořádaný rozvod může u dítěte vyvolat toxicitu. Zasévání zášti nebo podkopávání druhého rodiče vytváří pro dítě napětí a zbavuje je pocitu stability.

Děti, které vyrůstají v této dynamice, mají potíže s vytvářením trvalých vztahů. Vytvářejí si problémy s důvěrou a věří, že šťastné a zdravé vztahy neexistují.

Spoluzávislost

Tato dynamika zahrnuje agresivního nebo zneužívajícího rodiče a podporujícího rodiče, který ve vztahu setrvává ze strachu. Dítě je svědkem bojů o moc ve vztahu a předpokládá, že jsou normální.

Může také vyrůstat v zášti vůči rodiči, že mu neposkytl potřebnou ochranu. Proto se pravděpodobně budou potýkat s problémy s důvěrou a budou se bát, že budou zneužívány.

Doufejme, že tyto body byly poučné a nějakým způsobem vám pomohly. Máte-li jakékoli otázky nebo obavy, neváhejte se obrátit na mě nebo jiného psychologa.