7 dobrých pravidel pro život

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

7 dobrých pravidel pro život

Myslíte si, že by byl život jednodušší, kdyby každý měl několik pravidel, která by všichni dodržovali? Co kdybychom se podívali na několik pravidel, která by měl každý dodržovat?

To, co v životě dělají ostatní, nemá žádný vliv na vaše štěstí. Skutečné štěstí pramení z toho, že děláte to, co máte rádi, s lidmi, které máte rádi, a uvolňujete svůj skutečný životní cíl. Je to proces, kdy se stáváte nejlepší verzí sebe sama. Každý člověk má jedinečný osud. Každý z nás je na jiné cestě. Každý z nás má své vlastní talenty, příležitosti atd. A při hledání pravdy jsme každý sám za sebe. Žít autentický život, je zdrojem štěstí.

Neexistuje žádné měřítko, kterým by se dalo měřit štěstí a úspěch.

Udržujte si zdravou perspektivu

Mohou nastat chvíle, kdy se vám nic nepovede a vy se budete celý den škrábat na hlavě, řešit problémy a snižovat škody. Takové dny jsme zažili všichni a je příliš snadné nechat se pohltit dramatem. Seberte rozum, problémy pominou.

Váš mazlíček se brzy uzdraví, zkoušky dopadnou dobře, hlučná přestavba vedlejšího bytu skončí a přijdou dny, kdy si budete moci všechno odškrtnout ze seznamu. Nenechte se příliš vyvést z míry kvůli drobným detailům. Zachovejte si nadhled.

Můžete mít všechno, ale ne všechno najednou. Musíte být trpěliví.

Není větší pravdy než tato: nemůžete mít všechno. Máte jen 24 hodin denně a musíte upřednostnit své vztahy, práci a celkovou pohodu. Zaměření se může v kterýkoli den změnit. Život nemusí být složitý a nemusíte dělat všechno najednou. Žít jednoduše znamená žít uvědoměle.

Zaměřte se na výsledky

Než něco řeknete nebo uděláte, zvažte možné následky. Než uděláte ukvapené závěry, podívejte se na věc z širšího hlediska. Než učiníte závažná rozhodnutí, udělejte si odůvodněné rozhodnutí založené na důkladných a přesných faktech. Vnímejte svými emocemi, ale rozhodujte se hlavou. Než něco řeknete, zvažte, co říkáte; odolejte nutkání říkat vše, co si myslíte. Zanechte chování, které je více škodlivé než prospěšné. Klíčem k úspěchu je pracovat efektivně a účinně, nikoliv pracovat hodně a pilně. Ať už se v životě připravíte na cokoli, život se stejně připraví na vás.

Chovejte se k ostatním laskavě a s pochopením

Často jsme tak zaujati posilováním svého štěstí, že zapomínáme na to, jak ovlivňujeme ostatní. To je velká chyba, protože podle všeobecného přesvědčení je soucit jedním z nejjednodušších způsobů, jak žít šťastnější život. Skutky laskavosti poskytují dlouhodobější a udržitelnější druh štěstí. V důsledku toho, když tento dar rozvinete, budete si moci užívat více svých dnů.

Každý člověk má svojí zátěž, problémy, starosti a trápení, stejně jako má naději na štěstí a možnost realizovat své sny. Těžko se dá říci, že vítěz dostane všechno. Pomáhat někomu, být k němu laskavý nebo se dokonce usmát na cizího člověka se vám může vrátit.

Věřte si, ale uvědomte si svá omezení

Prvním krokem k dosažení všech svých přání a realizaci svých tužeb je přijmout fakt, že jste lidé: nejste bezchybní a nemůžete všechno zvládnout sami.

Vždy mějte věci v perspektivě. Nevystavujte se takovému stresu, abyste se nemohli hýbat; věřte si, že práci zvládnete, ale buďte také ochotni dát si určitý prostor. Nebojte se vyhledat psychologickou nebo jinou pomoc, pokud to bude nutné.

Když uděláte chybu, přiznejte si ji. Stanovte si jasné cíle a mějte z cesty radost.