7 méně příjemných znaků osobního růstu

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

7 méně příjemných znaků osobního růstu

Růst není vždy snadný proces. Může být bouřlivý a obtížný, protože po vás vyžaduje konfrontaci s postoji, chováním a emocemi, které jste v sobě dlouho skrývali. Tyto staré emoce jsou v rozporu s novým životem, do kterého se začínáte posouvat. Proto je tento proces poněkud obtížný.

Cítíte se nepříjemně

Ano, to je první a nejzřetelnější znamení. Existují však dva různé způsoby, jak to prožíváte.

První způsob, kdy zažíváte určitou míru nepohodlí, vás často inspiruje k tomu, abyste se vydali na cestu osobního růstu. Cítíte se nepohodlně se svým současným životem a přejete si změnu. Zpochybňujete svůj smysl a roli v životě. Do vašeho života sestupuje určitá malátnost, která ve vás vyvolává pocit neklidu a nespokojenosti. Proto se snažíte věci změnit.

Druhá vlna nespokojenosti začíná poté, co jste se pustili do změny. Tento druh nepohodlí není stejný jako malátnost, kterou jste zažívali na začátku. Úroveň nepohodlí je jiná. Jedná se o skutečný pocit nepohodlí. Možná se do ní dokonce vmísí úzkost a obavy. Začínáte se cítit nervózní a znepokojení z toho, co děláte, ale protlačíte to, protože teď už nemůžete jít zpět. V tento moment může hrát důležitou roli opora v kamarádech nebo pomoc psychologa.

Zjistíte o sobě věci, které jste nikdy nevěděli

Jakmile se protlačíte první a druhou vlnou nepohodlí, začnete odhalovat, čeho jste schopni. Všimnete si své odolnosti, houževnatosti, statečnosti a dalších pozitivních vlastností, které v sobě máte. Všimnete si však i těch negativních.

Skvělé na této fázi procesu je, že problémy a otázky, které vám připadaly obtížné, se najednou začnou vyjasňovat. Začínáte nacházet odpovědi a věci najednou začínají dávat smysl.

Začínáte vidět věci z nové perspektivy

Díky sebeuvědomění a praktikám, které vám pomohou lépe si uvědomit sebe sama, začnete vidět život z nové perspektivy. Osobní růst je proces, takže se vám nová perspektiva může rozvinout brzy, nebo možná o něco později. Výsledkem je nakonec růst.

Začínáte čistit svůj život

Můžete se začít zbavovat věcí, které už do vašeho života nepatří. Z mnoha věcí vyrostete: z toxických vztahů, špatných návyků a vztahů, které vyčpěly. Je těžké ukončit vztahy, protože nemáte v úmyslu druhým ublížit. Je to však lepší než žít ve lži.

Ostatní vaši změnu nechápou

Dalším znakem osobního růstu je, že se cítíte odcizeni druhým. Protože se měníte, ostatní možná nedokážou sladit nové já a verzi, kterou znají. Může to být pro vás oba obtížné. Někteří mohou novou verzi dokonce odmítat nebo cítit jistou žárlivost. Nedovolte však, aby názory ostatních lidí bránily vašemu růstu.

Víte, jak je změna těžká

Čím více se měníte, tím více riskujete. Čím více riskujete, tím větší jsou vaše bitvy. Ne vždy to tak bývá, ale obvykle ano. Věřím, že je to proto, že jste zvýšili sázky. Ocitli jste se daleko za svou komfortní zónou a nyní si musíte vytyčit novou cestu, abyste se dostali tam, kam chcete. Vytyčení této cesty nebude snadné.

Pokud budete někdy potřebovat pomoc, může vám na vaší cestě pomoci psychoterapeut nebo důvěryhodná blízká osoba.

Podstupujete rizika

Vaše komfortní zóna je zónou bez rizika, kde znáte všechny zákoutí všeho, co se děje. Jakmile uděláte několik kroků mimo svou komfortní zónu, rozhodnete se riziko přivítat. Riskovat však není špatné. Riziko vede k rozvoji. Jakmile okusíte rozvoj a odměny, které plynou z riskování, začnete po něm toužit. Stanete se otevřenější k riskování a budete cítit vzrušení a radost ze života.

Začínáte vidět širší souvislosti

Posledním znakem je vidění širších souvislostí. Osobní růst nemá konečný cíl. Je to nepřetržitý proces, který končí teprve tehdy, když zemřete. I když je děsivé nevědět, kdy proces osobního růstu skončí, myslím, že je to trochu vzrušující. Vytváří to prostor pro příležitosti. Naučíte se rozlišovat mezi věcmi, které potřebují vaši pozornost, a těmi, které ji nepotřebují.