Jak funguje krizová intervence?

Co je to krizová intervence? Krizová intervence představuje krátkodobou psychologickou pomoc, která je zpravidla akutní a jednorázová a týkající se aktuální náročné situace. Pro koho je krizová intervence určena? Akutní krizová intervence je určena pro osoby v krizi. Jedná se například o lidi vyrovnávající se se ztrátou blízké osoby anebo Číst více…