Co je to paradoxní intence?

Co je to paradoxní intence? Máte problém v sociálních situacích? Vyrazte do společnosti! Bojíte se hadů? Dotkněte se hada! Bojíte se výšek? Vylezte na největší budovu v okolí! Takto i jinými způsoby lze vyjádřit psychoterapeutickou metodu zvanou paradoxní intence, která je využívána v logoterapii i kognitivně behaviorální terapii. Uplatnění nachází především při léčbě Číst více…

Co je to autogenní tréning?

Co je to autogenní tréning? Autogenní trénink (AT) patří mezi jednu z nejrozšířenějších relaxačních technik. Vychází ze souvislosti mezi psychickou tenzí a napětím svalstva, kterou využívá pro uvolnění a opadnutí stresu. Principem fungování autogenního tréninku je volní změna tonu kosterního svalstva, která vede k záměrné svalové relaxaci a uvolnění vypracoval neurolog a Číst více…

Co dělá psychoterapeut?

Co dělá psychoterapeut? Psychoterapeut je odborník, který svým klientům poskytuje psychoterapii. Ve většině psychoterapeutických směrů je psychoterapie poskytována prostřednictvím rozhovoru s klientem, který je zaměřen na klientovy problémy a možnosti jejich řešení. Rozdíl oproti psychologickému poradenství je v tom, že psychoterapeut nevystupuje jako autorita, ale podporuje klientovu sebereflexi. V některých psychoterapeutických směrech jako Číst více…

Co je to kognitivně behaviorální terapie?

Co je to kognitivně behaviorální terapie? Kognitivně behaviorální terapie alias KBT představuje jeden z nejrozšířenějších směrů v psychoterapii. Vznikal v druhé polovině 20. století na základě akademických poznatků dvou významných psychologických směrů – behaviorismu a kognitivní psychologie. Kognitivně behaviorální psychoterapie přenáší poznatky získané ze studia lidského učení do léčby pacienta. Číst více…

Co je to adhedonie?

Co je to adhedonie? Adhedonie označuje neschopností cítit potěšení. Jedná se o častý symptom spojený s depresí a jinými psychickými onemocněními. Zvláštním případem adhedonie je sociální adhedonie, která představuje ztrátu zájmu v sociálním kontaktu a absenci potěšení ze sociálních vztahů, která vede ke stažení se do samoty.

Jaké jsou základní podmínky v PCA psychoterapii?

Jaké jsou základní podmínky v PCA psychoterapii? Carl Rogers se svým přístupem, který nazýváme jako přístup zaměřený na člověka (person centered approach, zkráceně PCA) přinesl do psychoterapii značnou inovaci. Oproti předchozím psychoterapeutickým směrům, které vycházely z díla Sigmunda Freuda, odráželi se zejména v zájmu o nevědomí člověka a stavěli psychoterapeuta do Číst více…

Co je to Gestalt psychoterapie?

Co je to Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie podobně jako terapie zaměřená na klienta patří mezi humanistické psychoterapeutické směry. Gestalt psychoterapie vychází z představy, že osoby jsou otevřeným systémem provázaným se svým okolím, jejichž cílem je sjednocení pocitů, rozumu a tělesných prožitků. Jako zakladatel Gestalt psychoterapie bývá označován Fritz Perls, můžeme Číst více…

Kdo je extrovertní introvert?

Kdo je extrovertní introvert? Byli jste někdy popisováni jako život večírku – ale přesto se cítíte vyčerpaní po dlouhých úsecích společenské interakce? Pak jste možná extrovertní introvert. I když se zcela neztotožňujete s lidmi, kteří jsou nepopiratelnými introverty, nemůžete také říci, že se vyrovnáte úrovni energie odcházejících extrovertních typů. Pokud Číst více…