Musím při psychoterapii brát léky?

Musím při psychoterapii brát léky? Ačkoliv někteří klienti mohou vedle psychoterapeuta navštěvovat také psychiatra, podmínkou psychoterapie psychofarmakologická medikace určitě není. Ačkoliv anxiolytika mohou pomoci proti úzkosti a antidepresiva při zlepšení depresivních stavů anebo dystimie, většina z mých klientů je po medicínské stránce považována za zdravé a neužívá žádná psychofarmaka. Při Číst více…

Co mě čeká u psychotestů?

Co mě čeká u psychotestů? Pokud se hlásíte na vyšší manažerskou pozici, na soud, na státní zastupitelství, k informační službě, k policii, armádě, vězeňské službě, celní správě a jiných bezpečnostních sborů čeká na Vás s největší pravděpodobností také psychologické testování často označované jako psychotesty. Psychotesty nejsou žádná legrace, protože pro Číst více…

Jak probíhá první setkání s psychoterapeutem?

Jak probíhá první setkání s psychoterapeutem? Součástí úvodního setkání je zpravidla úvodní představení a seznámení s prací psychoterapeuta. Dále se zaměřujeme na důvod, proč hledáte psychologickou pomoc. Dalším krokem je pak formulace zakázky (některé psychologické směry používají termín kontrakt), který představuje bližší upřesnění formy a cílů, ke kterým má psychoterapie směřovat. Číst více…

Co je psychoterapie?

Co je psychoterapie? Terapie, nazývaná také psychoterapie nebo psychologické poradenství, je proces setkávání s terapeutem za účelem řešení problematického chování, přesvědčení, pocitů, vztahových problémů anebo somatických reakcí (pocitů v těle). Zahájení terapie může být velkým krokem k tomu, abyste se stali co nejzdravější verzí sebe sama a žili co nejlépe Číst více…

Kdo je psychoterapeut

Kdo je to psychoterapeut? Psychoterapie je činnost zaměřená na zlepšení duševního stavu. Psychoterapie využívá pro léčbu psychologické prostředky. Provádí ji proto nejčastěji psycholog s jednooborovým magisterským vzděláním. V určitých oblastech, kde je psychoterapie využívána podpůrně ji může poskytovat i vysokoškolsky vzděláná osoba humanitního nebo sociálního zaměření, která si v této Číst více…