Životopis Carla Rogerse

Životopis Carla Rogersa autora PCA přístupu Carl Roger je hlavním zakladatelem přístupu označeného na člověka (person centered approach, zkráceně PCA), který se při aplikaci v psychoterapii mnohdy označuje také jako rogersovská anebo rogeriánský psychoterapie. Pokud chceme pochopit humanistickou psychologii a psychoterapeutický přístup PCA, musíme se podívat i na život samotného Carla Ransoma Číst více…

Další důvody pro návštěvu terapeuta

V minulých článcích již bylo nastíněno, kdy se obrátit na psychoterapeuta – zmíněna byla deprese, stres, zármutek, úzkostné stavy, nízké sebevědomí nebo hněv. Jaké další obtíže vás mohou přivést do ordinace? Psychické vyčerpání Může nastat z nejrůznějších příčin. Ať už máte doma složitou vztahovou situaci, nebo jen trpíte jarní únavou. Nebo se nacházíte v životní krizi Číst více…

Hněv

Hněv Hněv je především silná krátkodobá emoce. Může se objevovat opakovaně až periodicky, ale ve své nejvyšší míře je to vždy krátké vzrušení. Dochází při něm totiž k takovému vybičování tělesných funkcí, že dlouhodobě by to vůbec nebylo možné snést. Je to reakce na překážku, která se člověku staví do Číst více…

Sebeúcta

Sebeúcta Sebeúcta představuje pozitivní vztah k vlastní osobě. Je to typicky lidská vlastnost. Projevuje se zdravou mírou sebevědomí a schopností přijmout sám sebe takového, jaký opravdu jsem. Je třeba si uvědomit, že nikdo není dokonalý a hlavně nikdo není stejný, ba naopak, každý jsme výrazně jiný. A v tom právě vězí kouzlo Číst více…

Úzkost a deprese

Úzkost a deprese Jako psychoterapeut si více než jiní všímám lidí kolem sebe. Úzkost a deprese jsou běžné jevy. Kamkoliv jdu, nacházím je. Často, byť ne zcela záměrně, sleduji konverzační vzory, řeč těla a jinou neverbální komunikaci jako je proxemika. Častou odpovědí na otázku, „jak se máš?“ je „jsem ve Číst více…

Vztahové potíže v psychoterapii

Vztahové potíže v psychoterapii Vztahové potíže bývají poměrně častým důvodem pro návštěvu psychoterapeuta. Kromě otázek týkajících se hledání vhodného životního partnera a překonávání nejistoty při seznamování, se jedná o otázky spojené s pohodou ve vztahu. Spíše než, že by byl každý vztah ideální, platí, že každý vztah má vedle pozitiv i Číst více…

Ztráta a truchlení

Ztráta a truchlení Často si ztrátu a truchlení dáváme do souvislosti s milovanou osobou, ať už jde o partnera, dítě, rodiče nebo dobrého kamaráda. Existují ale i další ztráty, které mohou narušit duševní pohodu, jedná se o ztrátu zaměstnání, vztahu, domácího mazlíčka anebo dítěte při opuštění rodinného hnízda. Také tyto ztráty Číst více…

Rozdíly mezi stydlivostí a úzkostí

Rozdíly mezi stydlivostí a sociální úzkostí Úzkost a stydlivost sdílejí mnoho společných rysů. Pokud si Vám celý život přijde, že jste stydlivá osoba, je možné, že trpíte úzkostí v sociálních situacích? Zatímco stydlivost k běžnému životu patří, úzkost ve formě sociální úzkosti může představovat vážný problém. Rysy sociální úzkosti Dětství je životní Číst více…

Jak se vyrovnat s chronickým anebo terminálním onemocněním?

Jak se vyrovnat s chronickým anebo terminálním onemocněním? Nemoci jsou součástí života, lidé mají zdravotní problémy i přestože, se tomu moderní medicína snaží předcházet i hledat nové způsoby léčby. Ačkoliv příznaky nemoci jsou často součástí života již před vyslovením diagnózy lékařem, právě toto vymezení představuje milník v životní cestě. Život se Číst více…