Jak si domluvit první schůzku s psychoterapeutem a co od ní očekávat?

Jak si domluvit první schůzky s psychoterapeutem a co od ní čekat? Výběr terapeuta Prvním krokem pro domluvení schůzky s psychoterapeutem je jeho nalezení. Když víte, jestli chcete navštěvovat psychoterapeuta na pojišťovnu anebo soukromou psychoterapeutickou praxi, je na čase vybrat si, ke komu docházet. Většina z nás je limitována časovými Číst více…

Soukromý psychoterapeut

Soukromý psychoterapeut Vzhledem k tomu, že pro příjem k psychologické péči hrazené zdravotní pojišťovnou musí být vaše potíže již opravdu závažné, jinak se do péče z kapacitních důvodů v podstatě nedostanete, je soukromá psychoterapie optimální volbou. Pro soukromého odborníka nejsou žádné vaše obtíže moc zanedbatelné na to, aby vás přijal. To, že si návštěvu Číst více…

Co znamená přímá platba za sezení?

Co znamená přímá platba za sezení? Sazba sezení obvykle zahrnuje 50 minut čistého času s psychoterapeutem. Sezení jsou hrazena přímou platbou ze strany klienta, a nikoliv skrze pojišťovnu. Díky tomu je veškerá péče dostupná dříve a působí efektivněji. Protože nejsem součástí zdravotnického zařízení, můžu si na Vás vyhradit dostatek času a Číst více…

Kde všude je uplatňován PCA přístup mimo terapii?

Co je to PCA terapie? Přístup zaměřený na člověka je spojen s principy vymezenými Carlem Rogersem. V průběhu let se stal jedním z nejinspirativnějších proudů v psychologii a práci s lidmi vůbec, protože uplatnění nachází v širokém zájmu lidských činností od vzdělávání po vedení skupin včetně manažerské práce. Za více než půl století neztratil na aktuálnosti, Číst více…

Proč dát přednost soukromé terapeutické praxi?

Proč dát přednost soukromé terapeutické praxi? Existuje několik důvodů, proč dávají klienti přednost soukromé terapeutické praxi před návštěvou zařízení financovaného z veřejného zdravotního pojištění. Kratší objednací doba Nespornou výhodou objednání se k soukromému psychoterapeutovi je kratší objednací doba, zatímco v zařízení financovaném z veřejných prostředků jsou čekací doby v rámci měsíců, a i tak není Číst více…

Psychoterapie ve zdravotnictví

Psychoterapie na pojišťovnu Psychoterapie je obor, jehož základní podmínkou je vysokoškolské vzdělání a ukončený psychoterapeutický výcvik. Ten trvá dle typu několik let a zajišťuje kvalitní a odborné vzdělání v tomto oboru, po složení závěrečné zkoušky již absolvent může praktikovat psychoterapii ve zdravotnictví, zpravidla zprvu pod odborným dohledem supervizora. Kde se Číst více…

Jaký druh psychoterapie poskytuji?

Jakou psychoterapii provozuji? V psychoterapii existuje několik směrů. Laici často neznají rozdíl mezi KBT, hlubinnou terapií a PCA, což není na škodu, ne každý je expert ve všech oblastech lidské činnosti. Často se proto setkávám s otázkou, jaký druh terapie vlastně poskytuji? Z hlediska přístupu se hrdě hlásím k práci Carla Rogerse, humanisticky orientovaného Číst více…

Co znamená zásada důvěrnosti v psychoterapii?

Co znamená zásada důvěrnosti v psychoterapii? Zásada důvěrnosti představuje jeden ze základních pilířů práce psychoterapeuta a je podstatou mlčenlivosti psychologa tuto profesi vykonávajícího. Psychoterapeut z povahy své práce přichází do kontaktu s informacemi o klientovi včetně těch intimních. Klient má zájem na tom, aby se informace o něm nedozvěděli jeho blízcí Číst více…

Důvody a otázky vedoucí k návštěvě psychoterapeuta

Důvody a otázky vedoucí k návštěvě psychoterapeuta Psychologii lze charakterizovat i jako setkání, při kterém klient s terapeutem diskutují nad klientem položenými otázkami. Z opačné strany se můžeme dívat i na důvody návštěvy psychoterapeuta jako na soubor otázek, které k návštěvě směřují. Pojďme se podívat na některé z nich: Chcete lépe porozumět vlastní motivaci Číst více…