Co introvertům nedělá starosti?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Co introvertům nedělá starosti?

Zatímco mnozí lidé mají pocit, že samota je jim obzvlášť nepříjemná, nebo je dokonce někdy trápí, introverti se často vyžívají v příležitostech, které jim poskytuje k růstu a sebereflexi. Lidé mají často mylné představy o tom, že všichni introverti jsou příliš plaší, úzkostní nebo nespolečenští. Pravdou však je, že míra samoty, která jim vyhovuje, je upřímným odrazem jejich vnitřní sebedůvěry a sebevědomí. Zde jsou věci, kterých se lidé, kteří jsou rádi sami, tak často neobávají.

Co si o nich myslí ostatní

Jestli je něco, co lidi, kteří mají rádi samotu, nezajímá, pak je to hledání vnějšího potvrzení. Tito introverti se nezajímají o mínění druhých. Přijímají a oceňují sami sebe takové, jací jsou. I když si vyslechnou zpětnou vazbu, nevyžádaným radám nebo kritice způsobu, jakým žijí, nevěnují velkou pozornost. Nepřemýšlejí příliš o svých myšlenkách, činech nebo nápadech díky malé pozornosti, kterou věnují názorům druhých. Lidé, kteří mají rádi samotu, mají vysoké sebevědomí a vedou zdravý životní styl, díky němuž se cítí vnitřně i navenek celiství.

Nedělají nic, co je nezajímá

Další věc, při které se milovníci samoty nikdy nepřistihnou, je účast na činnostech, o které nemají zvláštní zájem. Introverti si umí nastavit zdravé fyzické, emocionální a duševní hranice s ohledem na své nejlepší zájmy. Neváhají říci ne. Nepodléhají tlaku vrstevníků. Tito sebevědomí introverti neradi ztrácejí čas zbytečnými aktivitami kvůli tomu, aby byli společenští, a obvykle se necítí být nuceni hrát si na něco, co by se dalo předstírat, když jde o navázání hodnotných kontaktů s lidmi. Pokud to nepřináší do jejich života žádnou přidanou hodnotu nebo osvětu, nestojí jim to za čas.

Vyrovnávání se s emocemi

Klíčovým rysem introvertů, kteří rádi tráví čas o samotě, je jejich schopnost zpracovávat své emoce co nejzdravějším a nejproduktivnějším způsobem. Jejich samota jim umožňuje dokonalou příležitost procítit a pochopit všechny složité emoce, které den co den prožívají. Když si začnete užívat samotu, získáte větší nadhled pro své vlastní emoce. Vytvoříte si hlubší představu o tom, co vás činí šťastnými, co vás rozčiluje a co vás rozesmutňuje. Lidé, kteří si užívají samotu, si budují znalosti a přijetí skutečnosti, že život přináší mnoho vzestupů a pádů, a využívají samotu jako bránu k regulaci svých emocí a k pochopení sebe sama zevnitř s produktivním přístupem.

Nedostatek empatie vůči druhým lidem

Další věcí, které se lidé, kteří jsou rádi sami, nikdy nemusí obávat, by byl nedostatek empatie nebo necitlivost vůči ostatním. Tito introverti jsou pozornými pozorovateli a soucitnými posluchači. Díky častému období samoty, které využívají k přemýšlení o vlastních emocích, a díky vyzrálému povědomí o tom, jak funguje mysl, mají uši i oči pro to, co mohou prožívat ostatní. Introverti zpracovávají informace vnitřně, tato dovednost jim umožňuje slyšet, pochopit a poskytnout pečlivě promyšlený vhled, když reagují. Lidé, kteří rádi tráví hodně času o samotě, jsou přirozenými empaty, kteří jsou vždy v pohotovosti, aby poskytli morální podporu komukoli, kdo ji může potřebovat.

Být neproduktivní

Mnozí propadli rozšířenému omylu, že introverti nejsou produktivní, protože tráví příliš mnoho času v izolaci, ale to není pravda! Lidé, kteří mají rádi samotu, mohou být ve skutečnosti nejproduktivnější z nás všech. Dokonce se na produktivitu dívají zcela jiným, pokročilejším způsobem. Když si užíváte samotu, nevnímáte relaxaci nebo odpočinek či přestávku jako ztrátu času, ale spíše jako příležitost k omlazení mysli a duše, abyste se pak mohli hned vrátit a vrátit se s pocitem většího a lepšího výkonu. Introverti nepovažují pauzy za nezdary a neradi považují přepracování nebo přílišné tlačení na pilu za normu. Věří v usilovné úsilí, ale vědí, kde je třeba stanovit hranici, než narazí na bod „samá práce a žádná zábava“.

Jejich místo v životě ostatních lidí

Introverti si sami sebe velmi váží a vědí, jaké je jejich místo v životě ostatních lidí. Nepřehánějí, vyhýbají se vlezlosti a vždy podporují a udržují zdravé společenské hranice. Neuráží se ani tehdy, když jejich blízcí potřebují vlastní prostor a samotu. Chápou dokonalou rovnováhu mezi tím, kdy je třeba být hlavní postavou a v jakých situacích ustoupit stranou a poskytnout upřímnou podporu, když mají ostatní svou chvíli, kdy mohou zazářit. Chápou, že nakonec nemusí být zodpovědní za ničí štěstí, ale udělají, co je potřeba, aby se lidé, na kterých jim záleží, cítili skutečně milovaní a oceňovaní. Introverti znají své místo v životě lidí a podle toho se chovají a stejné zacházení očekávají i od ostatních. Nic víc, nic míň.

Být někým, kdo má rád samotu, je jedinečná vlastnost, která přináší sebeuvědomění a podporuje sebelásku a péči. Za to, že si užíváte trochu času navíc pro sebe, se rozhodně nemusíte stydět. Dokud se snažíte vytvářet smysluplné vztahy s lidmi a neustále se v životě učit víc, dělejte to!