Co je psychoterapie?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Co je psychoterapie?

Terapie, nazývaná také psychoterapie nebo psychologické poradenství, je proces setkávání s terapeutem za účelem řešení problematického chování, přesvědčení, pocitů, vztahových problémů anebo somatických reakcí (pocitů v těle). Zahájení terapie může být velkým krokem k tomu, abyste se stali co nejzdravější verzí sebe sama a žili co nejlépe – bez ohledu na to, s jakými problémy se potýkáte. Prostřednictvím terapie můžete změnit sebedestruktivní chování a návyky, vyřešit bolestivé pocity, zlepšit své vztahy a mnoho dalšího.

Ačkoli vám nikdo nemůže přesně říct, jak bude váš terapeutický proces vypadat, ve všech způsobech psychoterapie si stanovíte cíle terapie a určíte kroky, které podniknete, abyste jich dosáhli. Ať už se jedná o individuální, skupinovou nebo rodinnou terapii, váš vztah s terapeutem je důvěrný a zaměřuje se nejen na obsah toho, o čem mluvíte, ale také na proces. Terapeutický proces – to, jak sdílíte své pocity a prožitky – je považován za stejně důležitý jako konkrétní problémy nebo obavy, které v psychoterapii sdílíte. Jakmile začnete s psychoterapií, může vám pomoci znát a rozpoznat své zdravé i škodlivé vzorce chování.

Celkově můžete očekávat, že váš terapeut bude někým, kdo vás podporuje, pozorně vám naslouchá, modeluje zdravé a pozitivní prožívání vztahu, poskytuje vám vhodnou zpětnou vazbu a dodržuje etické zásady. Dobrá psychoterapie by měla být přizpůsobena vám a vašim zkušenostem.

Často kladené otázky o poradenství a terapii

 • Jak si mám vybrat poradce nebo psychoterapeuta?

 • Čeho přesně psychoterapie dosahuje?

 • Jsem nervózní ze zahájení terapie; je to normální?

 • Co se bude dít na mém prvním psychoterapeutickém sezení?

 • Kolik stojí psychoterapie?

 • Jak dlouho psychoterapie trvá?

 • Co mám dělat, když se mi nevyhovuje osoba psychoterapeuta?

 • Záleží na pohlaví mého terapeuta?

 • Budu muset v terapii mluvit o svých pocitech?

 • Může psychoterapeut předepsat léky?

 • Může můj terapeut o našich sezeních vyprávět dalším lidem?

 • Mohou se mnou na psychoterapeutická sezení chodit další lidé?

 • Je mi méně než 18 let; musí mi rodiče dát souhlas k návštěvě terapie?

 • Jaký je rozdíl mezi klinickým psychologem a psychoterapeutem se soukromou praxí?

 • Může terapie ovlivnit mozek?

Časté otázky týkající se párového poradenství

 • Jak přimět partnera, aby se mnou chodil na párovou terapii?

 • Kolik stojí párová terapie?

 • Hradí párovou psychoterapii pojišťovna?

 • Co se stane, když se během párové terapie začneme před terapeutem hádat?

 • S partnerem nejsme manželé. Můžeme přesto chodit na párovou terapii?

 • Problémy v našem vztahu jsou většinou vinou mého partnera; proč se musím účastnit párové terapie?

 • Budeme muset během párové terapie mluvit o sexu?

 • Může být to, o čem s partnerem mluvíme na párové terapii, předloženo soudu, pokud se budeme rozvádět?

 • Když párovému terapeutovi prozradím nějaké tajemství (například svůj poměr), řekne to mému partnerovi?

 • Mohu s naším párovým terapeutem mluvit bez přítomnosti svého partnera?

 • Je párový terapeut totéž co sexuální terapeut?

Otázky a odpovědi k rodinné terapii

 • Jaký je účel rodinné terapie?

 • Co se bude dít během našeho prvního sezení rodinné terapie?

 • V naší rodině je jen jedna osoba, která způsobuje problémy; proč musíme všichni chodit na terapii?

 • Kteří členové rodiny by se měli účastnit rodinné terapie?

 • Jak dlouho trvá rodinná terapie?

 • Co se stane, když se během rodinné terapie začneme před terapeutem hádat?

Nejste sami, kdo čelí životním problémům; mnoho lidí zažívá podobné bolesti, potíže a starosti a mnoha lidem se prostřednictvím psychoterapie dostává pomoci a osobnostně rostou. Ve skutečnosti existuje nespočet důvodů, proč lidé vyhledávají podporu poradce. Nedovolte, aby vás běžné mýty nebo mylné představy o terapii odradily od vyhledání pomoci. Představa, že lidé, kteří chodí na terapii, jsou „blázni“ nebo „poškození“, je mylná. Problémy s duševním zdravím se týkají milionů lidí na celém světě a pomoc je dostupná. Můžete si najít psychoterapeuta, který je pro vás ten pravý.