Co je supervize a proč je důležitá?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Co je supervize a proč je důležitá?

Supervize je pojem spojený s pomáhajícími profesemi, mezi které patří i výkon psychoterapie. Ačkoliv se v poslední době rozšiřuje i mimo tuto oblast, význam tohoto pojmu se může lišit. Supervize v psychologii představuje způsob rozvoje profesních dovedností supervidovaného, nacházení lepších řešení problematických situací, poskytnutí vhledu do situace a možnost zlepšení vlastní činnosti celkově. V rámci supervize poskytuje supervizor supervidovanému psychologovi zpětnou vazbu k jeho práci, zpravidla prostřednictvím rozhovoru. Supervize zaručuje dobrou úroveň odbornosti supervidovaného, dohled nad dodržením etických standardů a možnost zlepšení vlastní práce.