Co je to empatie?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Co je to empatie?

Pojem empatie je užíván pro široké spektrum prožitků obecně se vztahujících k vcítění do druhé osoby. V moderních výzkumech je rozlišována citová empatie také označovaná jako emoční empatie, odkazující na emoční prožívání druhé osoby – cítíme to, co cítí druhá osoba a jsme schopni detekovat její radost, strach i úzkost. Druhým typem rozlišované empatie je kognitivní empatie občas též označovaná jako empatie perspektivy, označuje naši schopnost identifikovat emoce druhých lidí v kontextu jejich cílů a motivace.

Empatie je hluboce zakořeněna v našich myslích, do souvislosti bývá dávána s tzv. zrcadlickými neurony, které jsou podstatné pro naše fungování ve vztazích a společnosti jako celku. Být empatický nutně neznamená, že dokážeme pomoci druhým lidem, ale určitě je to první významný krok k pochopení druhého.