Co je to logoterapie?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Co je to logoterapie?

Když se řekne logoterapie, vybaví si někteří lidé spíše vady řeči než psychoterapii. Mezi logopedií a logoterapií však existuje značný rozdíl. Logoterapie je psychoterapeutický směr, který podobně jako PCA psychoterapie vychází z humanistického přístupu k člověku a existencialismu.

Podobně jako je Carl Rogers považován za zakladatele terapie zaměřené na klienta a nedirektivní psychoterapie, je logoterapie úzce spojena se jménem svého zakladatele. Kdo byl Viktor Frankl? Rakouský neurolog a psychiatr, který pracoval s velikány psychoterapie, jako byl Sigmund Freud, Carl Jung a Alfred Adler.

Dílo Viktora Frankla, je ovlivněno nejen obdobím mezi světovými válkami, kdy hrál značnou roli v zakládání psychologických poraden pro mládež a souvisejícím snížení množství sebevražd, ale také silnými zážitky v období probíhající druhé světové války. Logoterapie se někdy označuje jako třetí vídeňská škola psychoterapie, protože vedle Freudovy touhy po slasti a Adlerovy touhy po moci přichází s lidskou potřebou touhy po smyslu.

Viktor Frankl si pokládá otázku, jaký má život smysl a odpovídá si protiotázkou, jaký smysl chci svému životu dát, tato otázka se odráží i v jedné z jeho nejznámějších knih – Člověk hledá smysl. V knize úvod do logoterapie pak popisuje svojí zkušenost z koncentračních táborů, která vedla k formulaci jeho psychoterapeutickému systému, který je dále upřesněn v jeho další knize s názvem A přesto říci životu ano.

Frankl vidí tři oblasti, jak může člověk smysl nalézt, jedná se o:

  • ve vykonání činu (myšleno hlavně v sebe přesahujícím činu; v takovém, jež je konán s ohledem na ostatní)
  • prožití hodnoty (opravdový zážitek, který člověka obohacuje či povznáší), tou nejhodnotnější je láska
  • v utrpení (promění-li ho člověk ve své morální vítězství).