Kde všude je uplatňován PCA přístup mimo terapii?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Co je to PCA terapie?

Přístup zaměřený na člověka je spojen s principy vymezenými Carlem Rogersem. V průběhu let se stal jedním z nejinspirativnějších proudů v psychologii a práci s lidmi vůbec, protože uplatnění nachází v širokém zájmu lidských činností od vzdělávání po vedení skupin včetně manažerské práce. Za více než půl století neztratil na aktuálnosti, naopak se stal univerzálně uznávaným přístupem k vedení nedirektivní terapie, který ovlivňuje klasické psychoterapeutické a poradenské přístupy.

PCA přístup je rovněž nemalým zdrojem inspirace při řešení konfliktů i diplomacii, a to především díky síle vyplývající z respektu k existenciálním a lidským hodnotám.