Co je to posttraumatický stresová porucha (PTSD)?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Co je to posttraumatická stresová porucha (PTSD)?

Posttraumatická stresová porucha je psychickým onemocněním, které vzniká v důsledku kontaktu nebo účasti na děsivé a šokující události, která dlouhodobě ovlivňuje prožívání i produktivitu v následném životě. V tomto textu se podíváme, jaké má posttraumatická stresová porucha nejčastější projevy.

Jak se PTSD projevuje?

Posttraumatická stresová porucha je často spojována s lidmi, kteří jsou součástí ozbrojených složek a stali se svědkem vysoce stresující události. PTSD se však může vyvinout i jako následek jiných životních události jako je dopravní nehoda, napadení, znásilnění anebo jiný zásah do osobnostní sféry jednotlivce.

Mezi nejčastější syndromy PTSD patří zvýšená úzkost, která je často doprovázena flashbacky, tj. živými vzpomínkami na traumatickou událost. Časté jsou také poruchy spánku, náladovost a vyhýbání se situacím a místům, na kterých by mohlo dojít k vyvolání nepříjemných vzpomínek. Podle odborných psychologických studií se PTSD vyskytuje dvakrát častěji u žen než u mužů.

Následky postraumatické stresové poruchy mohou trvat roky a podstatně zasahovat do všech životních aktivit, obzvlášť pokud jsou doprovázeny nezdravými způsoby vyrovnání se s touto poruchou. Ačkoliv alkohol, abúzus drog a jiné způsoby otupění emocí mohou poskytnout úlevu od nepříjemných pocitů spojených s posttraumatickou stresovou poruchou, snadno se stanou další dlouhodobou a negativní záležitostí v životě člověka.

Mezi zdravější způsoby zvládání postraumatické stresové poruchy patří samozřejmě terapie, pomoci mohou rovněž techniky midfulness vedoucí ke snížení stresových hladin, fyzické aktivity jako je sport a udržování zdravých sociálních vztahů.