Co je to pozitivní psychologie?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Co je to pozitivní psychologie?

Pozitivní psychologie je jednou z disciplín psychologie, která je nová. Tento směr vychází z humanistické psychologie 50. a 60. let 20. století.

Samotná pozitivní psychologie se zrodila na přelomu 20. a 21. století. Zaobírá se pozitivními psychologických jevy a citovými prožitky, které jsou součástí lidského života. Jde o v současnosti velmi intenzivně se rozvíjející obor. Jeho rozvoj vyšel z potřeby se oprostit od negativních, až psychopatologických jevů, kterými se povětšinou zaobírá psychologie jako celek.

Do oboru pozitivní psychologie patří pozitivní emoce, rysy osobnosti, ale i pozitivně fungující společenství a instituce. Toto odvětví zkoumá vliv pozitivního prožívání na stav mysli a těla, a to po stránce fyziologické i neurologické. A hledá zároveň cesty, jak zvýšit pocit štěstí. K tomu přispívá primárně optimismus, pozitivní myšlení, naděje, hledání silných stránek a umění odpouštět.

Jejím cílem je podle jejích čelních představitelů M. Seligmana a M. Csikszentmihalyiho budování nejlepších kvalit života. Stejně tak je pro pozitivní psychologii zásadní doplnit a ucelit poznatky o psychice člověka.