Co je to přístup zaměřený na člověka?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Co je to přístup zaměřený na člověka?

Přístup zaměřený na člověka je humanistický přístup, kdy je člověk postaven do centra služby a je s ním zacházeno především jako s osobou. Důraz je kladen na osobu a na to, co může dělat, nikoli na poruchu, nepohodu anebo postižení. Podpora se zaměřuje na dosažení aspirací osoby a je přizpůsobena jejím potřebám a jedinečným okolnostem při kterých daná osoba do terapie přichází. Přístup zaměřený na člověka:

  • podporuje osobu, která je středem poskytnuté psychologické služby, aby se podílela na rozhodování o svém životě.
  • zohledňuje životní zkušenosti, věk, pohlaví, kulturu, dědictví, jazyk, rodinné zázemí a identitu každé osoby.
  • zahrnujete flexibilitu a podporu, odpovídající přáním a prioritám dané osoby
  • je založen na silných stránkách, kdy jsou lidé uznáváni jako odborníci ve svém životě, se zaměřením na to, co mohou udělat jako první
  • zahrnuje podpůrné sítě osoby jako je např. její partner.

Cílem přístupu zaměřeného na člověka je podpora a umožnění člověku, aby si vybudoval a udržel kontrolu nad svým životem.