Co je to terapie?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Co je to terapie?

Jedna z původních definic terapie zní, že se jedná o soubor praktik, jejichž cílem je ovlivnit průběh onemocnění. Terapie má tedy za cíl zbavit pacienta obtíží a v somatickém (tělesném) pojetí se terapii tradičně věnuje medicína.

Samotný termín „terapeut“ však dnes není žádným způsobem definován, nemá zákonnou oporu a nejsou stanoveny požadavky na jeho kvalifikaci. Terapeut může proto teoreticky využívat velice širokou škálu různých postupů.

Aplikace klinických metod a interpersonálních postojů, které vycházejí z uznávaných psychologických principů se nazývá psychoterapie. Psychoterapie jako obor je vymezena v rozsahu hned tří vědeckých disciplín, jimiž jsou již vzpomenutá medicína a dále psychologie a filosofie.

Psychoterapeut by tak měl být absolventem nejméně bakalářského programu, může jít tedy vzděláním a povoláním o psychologa i psychiatra.

Úkolem psychoterapeuta je stát se pacientovi jakýmsi průvodcem během náročné životní situace. Může to být jak psychické onemocnění, tak dlouhodobé problémy, pocit nespokojenosti či závažná událost. Psychoterapeut tak může pomáhat klientovi řešit například trauma.