Co mě čeká u psychotestů?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Co mě čeká u psychotestů?

Pokud se hlásíte na vyšší manažerskou pozici, na soud, na státní zastupitelství, k informační službě, k policii, armádě, vězeňské službě, celní správě a jiných bezpečnostních sborů čeká na Vás s největší pravděpodobností také psychologické testování často označované jako psychotesty. Psychotesty nejsou žádná legrace, protože pro spoustu lidí představují kritérium pro vyloučení z výběrového řízení na jimi žádanou pozici. Cílem psychotestů však není uchazeče vystrašit a odmítnout, ale najít ty nejlepší kandidáty pro daný obor.

Co je součástí psychotestů?

Délka psychologického testování závisí na konkrétních požadavcích zaměstnavatele, v případě kratší psychodiagnostiky se může jednat o hodinu až dvě, kompletní psychologické vyšetření pak zabere celý pracovní den. Psychologické testování se zpravidla stává z výkonových testů, inteligenčního testu a testů osobnosti, často je také následováno rozhovorem s psychologem.

Výkonové testy

U výkonových testů je snadné rozlišit správné a špatné řešení. Patří do skupiny testů, na které je příprava nejsnazší, protože cvičením lze zlepšit testované vlastnosti, jako jsou paměť, pozornost nebo schopnost práce ve stresu.

Testy inteligence

Testy inteligence mají mnoho podob, může se jednat o komplexní test zkoumající více složek intelektu anebo o jednoduchý test, jehož úkolem je udělat rychlý screening mentální kapacity testovaného bez nároku na rozsáhlé posouzení. Oproti výkonovým testům jsou testy inteligence na přípravu zpravidla náročnější, protože každý z nás má činnost, ve které vyniká a činnost ve které je horší. Někomu jdou počty, někomu slovní analogie, někomu zase prostorové myšlení

Testy osobnosti

Testy osobnosti se dělí na projektivní a dotazníkové, speciálním příkladem dotazníku jsou osobnostní inventáře, kde testovaný odpovědi pouze zaškrtává, aniž by uváděl míru. Projektivní testy jsou obecně spojeny s vysokou mírou nepřesnosti, mezi projektivní testy patří Rorschachův test (test inkoustových skvrn), tematický apercepční test (test obrázků) a mnohé kresebné testy (mezi nejčastější patří test kresby stromu). Dotazníků je pak celá škála od dotazníků pocházejících z klinické práce (Minnesotský osobnostní inventář), po dotazníky které umožňují poznat dominantní funkce osobnosti (MBTI).

Rozhovor s psychologem

Psychologické interview patří mezi nejobávanější části psychologického testování, ačkoliv jeho vliv z hlediska úspěšnosti je spíše marginální. První věc, kterou je dobré si uvědomit před počátkem rozhovoru je, že psycholog ví pouze to, co mu sdělíte (verbální a neverbálně). V rámci rozhovoru se psycholog zpravidla dotazuje na Vaše zkušenosti se zavilostmi (drogy, alkohol) a osobnostní rysy, které jsou z rozhovoru odhalitelné – agresivita, nedostatečná asertivita, nezralost, impulzivita, přehnané reakce.