Co znamená přímá platba za sezení?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Co znamená přímá platba za sezení?

Sazba sezení obvykle zahrnuje 50 minut čistého času s psychoterapeutem. Sezení jsou hrazena přímou platbou ze strany klienta, a nikoliv skrze pojišťovnu. Díky tomu je veškerá péče dostupná dříve a působí efektivněji. Protože nejsem součástí zdravotnického zařízení, můžu si na Vás vyhradit dostatek času a můžeme provádět terapii mnohem pečlivěji, stejně jako pravidelnou práci. To vše umožňuje nalezení příčin Vašich potíží, pochopení jejich souvislostí a samozřejmě lepší pomoc s řešením problémů, se kterými do psychoterapie přicházíte.