Další často kladené otázky o psychoterapii

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Jaký je rozdíl mezi psychoterapií a psychiatrií?

Psychoterapie se věnuje práci s myšlenkami, pocity a chováním člověka, zatímco psychiatrie se věnuje léčbě duševních onemocnění pomocí léků.

Kdo by měl zvážit návštěvu psychoterapeuta?

Zvážit návštěvu psychoterapeuta je dobré, pokud se cítíte nešťastní, frustrování, beznadějní nebo máte problémy s úzkostí nebo depresí. Navštívit psychoterapeuta mohou i lidé, kteří se chtějí lépe poznat anebo chtějí lépe poznat mezilidské vztahy, ve kterých se nacházejí.

Jak dlouho trvá psychoterapie?

Délka psychoterapie se liší v závislosti na individuálních potřebách klienta a terapeutického přístupu, který je zvolen. Někteří klienti mohou potřebovat krátkodobou terapii, zatímco jiní mohou vyžadovat kontinuální dlouhodobou psychoterapii.

Jaký typ psychoterapie je pro mě nejlepší?

Existuje mnoho různých typů psychoterapie, každý se zaměřuje na jiné oblasti a jiné silné stránky. Důležité je najít si psychoterapeuta, který se věnuje oblasti, se kterou potřebujete pomoc a se kterým se budete cítit dobře.

Je psychoterapie drahá?

Cena za psychoterapii se může lišit v závislosti na lokalitě a typu psychoterapie. Někteří psychoterapeuti nabízejí slevu pro osoby v sociální tísni.

Co se děje během prvního sezení s psychoterapeutem?

Během prvního sezení s psychoterapeutem se bude terapeut snažit poznat Vás a Váš problém. Vyslechnout Vás a ptát se na různé otázky týkající se Vašeho stavu a dalších oblastí, které by mohli mít na Vaše problémy vliv.

Musím v psychoterapii mluvit o svých nejintimnějších tajemstvích?

Ne, to není nutné. Je důležité, abyste se cítili pohodlně a mohli mluvit o tom, co je pro Vás důležité.

Co mám dělat, když se necítím pohodlně se svým psychoterapeutem?

Je důležité cítit se na psychoterapii dobře, jelikož to může ovlivnit její účinnost. Pokud se necítíte pohodlně, můžete si o tom se svým psychoterapeutem promluvit nebo hledat jiného psychoterapeuta.

Je psychoterapie účinná?

Vědecké výzkumy ukazují, že psychoterapie je účinná v řešení psychických obtíží.

Může psychoterapie způsobit, že mi bude ještě hůře?

Je možné, že se může objevit krátkodobé zhoršení stavu během terapie, protože se budete zabývat těžkými tématy. Nicméně v dlouhodobém horizontu by měla být psychoterapie prospěšná pro Vaše duševní zdraví.

Můžu přestat chodit na psychoterapii kdykoliv?

Ano, na psychoterapii můžete přestat kdykoliv. Jedná se pouze o Vaše rozhodnutí. Je však namístě zvážit, zda si s psychoterapeutem nedomluvit alespoň závěrečné sezení.

Je psychoterapie online stejně účinná jako osobní?

Některé studie došly k závěru, že psychoterapie online může být stejně účinná jako psychoterapie osobní. Významným faktorem pro účinnost jsou rovněž potřeby klienta. Někteří psychoterapeuti vnímají online psychoterapii jako neefektivní, protože poskytuje větší prostor pro zkreslení komunikace.

Může mi psychoterapie pomoci s fyzickými bolestmi?

Psychoterapie může pomoci s fyzickými bolestmi tím, že se zaměřuje na práci s myšlenkami a emocemi, které s bolestí souvisí. Je však nutné brát v zřetel, že psychoterapie není léčbou.

Můžu být v psychoterapii i s partnerem?

Ano, existuje několik typů psychoterapie, které se může účastnit více osob. Jedná se o partnerskou terapii nebo rodinou terapii.

Může mi psychoterapie pomoci se závislostí?

Ano, psychoterapie může být účinná při léčbě závislostí.

Můžu mít psychoterapii, i pokud užívám léky na psychiku?

Léky na psychiku nejsou překážkou psychoterapie. Psychoterapie se dokonce využívá jako podpůrná činnost k léčbě i ve zdravotnictví. Pokud máte přidělenu lékařskou diagnózu, zeptejte se lékaře, zda není možnost čerpat psychoterapii zdarma ze systému veřejného pojištění i ve Vašem případě

Mám se bát, že mi psychoterapie změní osobnost?

Ne, psychoterapie Vám nemění osobnost, ale pomáhá Vám lépe porozumět sobě a svým emocím, což může vést ke změnám v chování a myšlení, které jsou pro Vás prospěšné.

Jaký je rozdíl mezi psychoterapií a koučinkem?

Psychoterapie se zaměřuje na práci s minulostí, emocemi a myšlenkami, aby se klient mohl lépe vypořádat s problémy současnosti a budoucnosti. Koučink se zaměřuje na práci s cíli a plánováním budoucnosti, aby se klient mohl lépe rozvíjet a dosáhnout svého potenciálu.

Jakým způsobem se psychoterapie provádí?

Existuje mnoho různých způsobů, jak se psychoterapie provádí. Jedná se o individuální psychoterapii, skupinovou psychoterapii, rodinnou terapii nebo terapii párů. Typ psychoterapie závisí na individuálních potřebách pacienta a na specifických oblastech, na kterých pracuje.

Může mi psychoterapie pomoci s úzkostí a depresí?

Ano, psychoterapie může s těmito problémy pomoci. Berte však zřetel, že psychoterapie nerovná se léčba psychických problémů.

Může mi psychoterapie pomoci vyrovnat se s traumatem?

Ano, psychoterapie je účinným způsobem práce s traumatem.

Může mi psychoterapie pomoci s vztahy?

Ano, psychoterapie může být účinná při řešení problémů v osobních vztazích. Kromě individuální práce existují i speciální typy psychoterapie jako párová terapie anebo rodinná terapie, které pracují s více lidmi současně.