Deprese

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Deprese

Deprese je závažné, ale časté onemocnění. Často způsobuje, že se lidé po dlouhou dobu cítí smutní nebo prázdní. Může také ovlivnit způsob myšlení a fyzické zdraví. V některých případech může deprese vést k tomu, že lidé uvažují o sebevraždě.

Co je to deprese?

Deprese je jedním z nejčastějších psychických onemocnění. Zkušenosti s ní uvádí každý desátý dospělý člověk. Většina lidí prodělá první záchvat deprese na konci dospívání nebo na začátku dvacátých let.

Příznaky deprese se mohou u jednotlivých lidí lišit. Pohlaví nebo věk člověka mohou změnit způsob, jakým depresi prožívá. Většina forem deprese však zahrnuje tyto společné příznaky:

  • Častý pláč a záchvaty smutku.

  • Pocit beznaděje nebo bezcennosti

  • Příliš mnoho nebo příliš málo spánku

  • Úzkost

  • Hněv

  • Potíže s aktivitami, které měl člověk dříve rád

  • Nevysvětlitelné fyzické potíže, jako jsou bolesti hlavy nebo svalů

  • Potíže se soustředěním

  • Změny hmotnosti nebo stravovacích návyků

  • Myšlenky na sebevraždu

Osoba s depresí má pravděpodobně problémy se zvládáním každodenního stresu. Někdy se může zdát, že i ty nejjednodušší činnosti – vstávání z postele, koupání a oblékání – jsou nemožné. Takové problémy mohou v lidech vyvolat pocit bezmoci nebo osamělosti. I když se stane něco dobrého, deprese může tento zážitek zahalit mrakem negativity.

Lidé s depresí často pociťují hněv, stud a podráždění. Někdy se tyto emoce mohou projevit v těle jako bolesti nebo nevolnost. Tyto pocity mohou vést také k plačtivosti.

Jindy deprese způsobuje, že se lidé cítí emocionálně „otupělí“. Běžně se stává, že lidé mají pocit, jako by nikdy neměli energii. V těžkých případech může být člověku jedno, zda žije, nebo zemře.

Co není deprese?

Kolem psychoterapie panuje mnoho mýtů. I když je důležité vědět, co deprese je, může být stejně důležité vědět, co deprese není.

Většina lidí se rozčiluje, když se jim v životě nedaří. Ale někdo s depresí se může cítit tak špatně, že má problém dělat každodenní činnosti, jako je jídlo nebo koupání. Aby se smutek dal považovat za depresi, musí jít o trvalý a dlouhotrvající pocit.

Deprese není známkou slabosti. I když deprese může člověku ubrat energii nebo motivaci, neznamená to, že je líný. Ve skutečnosti mnoho lidí s depresí vynakládá dvojnásobné úsilí, aby jednoduše přežili svůj den.

Deprese není věčná. Lidé s depresí mohou mít pocit beznaděje na uzdravení, zejména pokud trpí tímto stavem již delší dobu. Přesto je většina forem deprese velmi dobře Zvládnutelná prostřednictvím psychoterapie.

Co způsobuje depresi?

Příčinou deprese může být vlastní tělo nebo unikátní životní okolnosti. Někdy může být způsobena kombinací obojího.

Většina psychologů zabývajících se výzkumem deprese se shoduje, že hlavní roli při vzniku deprese hraje chemie mozku. V mozku se nacházejí chemické látky zvané dopamin a serotonin. Tyto chemické látky ovlivňují naši schopnost cítit potěšení a pohodu. Pokud mozek nevytváří dostatečné množství těchto chemických látek nebo pokud je správně nezpracovává, může dojít k depresi.

Žádný člověk však není ostrov. Stejně jako chemie mozku může ovlivnit život, může život způsobit změny v mozku. K depresi může přispět jakákoli stresující nebo traumatizující událost. Mezi běžné spouštěče patří rozvod, finanční potíže, chronické onemocnění, sociální izolace, šikana a domácí násilí.

Depresi nelze zaměňovat za typický proces truchlení. Truchlení po ztrátě je normální a obvykle časem odezní. Smutek nebo pocit viny se často omezují na myšlenky na zesnulého. Příznaky deprese však bývají trvalé a méně vázané na nějakou konkrétní myšlenku.

Komorbidní psychické problémy

Deprese se může vyskytovat samostatně nebo spolu s dalšími psychickými problémy. Pokud se deprese vyskytuje spolu s jinou diagnózou, označují se tyto stavy jako „komorbidní“.

Ze všech dětských psychických problémůdětská deprese nejvyšší míru komorbidity s jinými psychickými diagnózami. Často se překrývá s opozičním a vzdorovitým chováním. Deprese u dospělých se může vyskytovat společně s problémy se užíváním návykových látek, obsedantně-kompulzivním chováním a záchvaty paniky. Osoby s přetrvávající depresí mají vyšší riziko úzkostných stavů a zneužívání návykových látek. Deprese vyvolaná návykovými látkami anebo léky může být komorbidní s paranoiou, závislostí na hazardních hrách a antisociální osobností.

V případě deprese související s jiným zdravotním stavem jsou zdravotní problémy neodmyslitelnou součástí diagnózy. Lidé s tímto typem deprese však nemusí být nutně náchylní k dalším problémům s duševním zdravím. U osob se zdravotním stavem se může vyskytnout deprese nesouvisející s jejich zdravotní diagnózou. Někdo mohl žít s depresí ještě předtím, než se u něj objevily zdravotní potíže.

Některé duševní zdravotní problémy, například úzkost, jsou běžně spojeny s depresí. Komorbidita úzkosti a deprese je spojena s pomalejším zotavováním a větší invaliditou. Deprese může být také primární charakteristikou bipolární poruchy, schizofrenie a posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Osoby, které přežily zneužívání v dětství, čelí vysoké pravděpodobnosti výskytu deprese.

Deprese je spojena s různými druhy užívání návykových látek, zejména alkoholu. Lidé si mohou pomoci sami, aby zvládli depresivní příznaky, jako je nespavost. Jiní jedinci, zejména dospívající, mohou užívat návykové látky jako součást chování, při němž hledají pocity. I když drogy přinášejí krátkodobou úlevu, zneužívání návykových látek může časem způsobit vážné škody. Některé látky, například alkohol, mohou dokonce způsobit zhoršení příznaků deprese.

Deprese u mužů a žen

Deprese je diagnostikována častěji u žen než u mužů. Někteří psychologové se domnívají, že je to proto, že muži méně často vyhledávají léčbu. Někteří muži se domnívají, že když budou o svých pocitech mluvit, budou vypadat „slabě“ nebo „nemužně“, a proto se léčbě vyhýbají. Výzkumníci se také domnívají, že muži jsou diagnostikováni méně, protože jejich příznaky vypadají jinak.

Muži s depresí častěji projevují hněv než smutek. Mívají větší potíže se spánkem a příznaky únavy než ženy. Muži se s depresí často vyrovnávají únikovým chováním, jako je pití nebo milostné aféry.

Některé děti mohou zdědit abnormality v chemii mozku po svých rodičích. Tyto abnormality by mohly zvýšit pravděpodobnost, že děti budou sdílet deprese svých rodičů. Pokud deprese dospělého ovlivňuje jeho výchovu, může se dítě naučit určitému chování a postojům. Může se u nich vyvinout deprese jako reakce na stres.

Život s depresivním blízkým

Deprese neovlivňuje pouze jednotlivce – může mít dopad i na jeho blízké. Podpora osoby s depresí může být obtížná. Osoba nemusí přijmout útěchu a může tvrdit, že si nezaslouží lásku. Příznaky letargie nebo podrážděnosti mohou vztah dále zatěžovat. Milovaní se mohou cítit frustrovaní nebo zmatení, když jejich podpora depresi „nevyléčí“.

Psychoterapeut může pomoci blízkým naučit se, jak nejlépe podpořit jedince s depresí. Individuální terapie může být pro blízké bezpečným prostorem, kde si mohou v soukromí utřídit své vlastní pocity, aniž by mohli ublížit milované depresivní osobě.