Důvody pro návštěvu psychoterapeuta

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Důvody pro návštěvu terapeuta

Existuje spoustu dobrých důvodů, proč se obrátit na psychoterapeuta – zmíněna byla deprese, stres, zármutek, úzkostné stavy, nízké sebevědomí nebo hněv. Jaké další obtíže vás mohou přivést do ordinace?

Nesnadné vypořádání se s minulostí

Ať už vás potkalo v minulosti cokoli a máte chuť to řešit. Může jít o předchozí vztahy, rozpad rodiny či manželství, zneužívání v dětství, silné negativní zážitky. Vypořádání se s minulostí vám výrazně pomůže zažívat harmonii v současných vztazích, z minulosti se dá poučit a čerpat z ní, neopakovat stejné chyby, a pokud se vám stalo něco opravdu špatného, pomůže vám to smířit se a odpustit.

Únavový syndrom

Může pramenit z hlubokého psychického vyčerpání, ale i z jiných příčin – ze špatné životosprávy, v krajních případech i z plíživého vážného onemocnění. Projevuje se i několikaměsíčním útlumem, nechutenstvím, nespavostí a bolestmi hlavy. Únava se typicky dostavuje i po ránu hned po probuzení, a ani po dlouhém odpočinku se nelepší. Léčba není jednoduchá, často se nasazují psychofarmaka, ale i zde platí, že čím dříve navštívíte odborníka, tím rychlejší a úspěšnější bude.

Psychické vyčerpání

Může nastat z nejrůznějších příčin. Ať už máte doma složitou vztahovou situaci, nebo jen trpíte jarní únavou. Nebo se nacházíte v životní krizi a máte pocit, že život se vám přímo rozpadá před očima. Kapacita každého z nás je různá a každý sneseme jiné množství psychické zátěže. Je-li příčinou vašeho vyčerpání práce, začněte svoji situaci řešit dříve, než se u vás projeví syndrom vyhoření. Pokud již opravdu nemůžete dál, s návštěvou odborníka neotálejte.

Vztahové obtíže

I toto může být důvod k návštěvě odborníka, pokud máte takovýto pocit dlouhodobě a nevíte si s ním rady, neměl by být podceňován. Postupně se může překlenout to depresivních stavů či suicidálních pokusů.

Pocit ze ztráty smyslu života

Trpíte-li fobií z pavouků či jiné havěti, dá se s tím žít. I s tím se však dá něco udělat, pokud na sobě chcete pracovat. Pokud však trpíte sociální fobií či klaustrofobií, velmi vám to může ztěžovat život a je vhodné navštívit odborníka. Psychoterapie je v léčení fobií velmi úspěšná a má často trvalé výsledky.

Fobie

Kdo by je neměl. Může jít o mezilidské vztahy obecně, vztahy v partnerství, v rodině či v zaměstnání. Patří sem i žárlivost. Patologická žárlivost může být příčinou rozpadu vztahu. Často pramení z vnitřních nevyřešených konfliktů, léčba tedy spočívá v jejich odhalení a nápravě.

Strasti mateřství

Poporodní deprese jsou bohužel poměrně častým jevem. Více než u jiných strastí jsou strasti mateřství vázány na pocit viny. Ženy se často za své stavy stydí; vždyť mají přeci zdravé, vytoužené dítě, neměly by být šťastné? Prvním krokem k úspěšnému vyřešení obtíží je s tímto nelehkým stavem se srovnat a přestat si klást vinu. Návštěva terapeuta je často velkou úlevou.

Závislosti

Lidé trpící drogovou či alkoholovou závislostí spadají spíše do speciálních léčeben. Pokud ovšem vaše závislosti jsou jiného rázu, můžete se obrátit na psychoterapeuta. Řeč je například o sexuální závislosti, závislosti na kouření či sladkém nebo závislost na sebepoškozování. Každý jsme jiný a typů závislostí je ještě daleko více, nebojte se proto, pokud je vaše závislost nějakým způsobem podivná. Tak či tak, nebuďte otroky svých choutek a převezměte vládu nad svou závislostí.

Migréna

V dnešní době již je poměrně dobře známo, že migréna se řadí mezi psychosomatická onemocnění, tedy její původ vězí v psychice. To platí i pro mnohé další typy bolestí hlavy. Psychoterapeut vám může pomoci rozklíčovat pozadí vzniku bolestí a tím tyto obtíže vyřešit.