Elisabeth Kubler-Rossová (1926-2004)

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Elisabeth Kubler-Rossová (1926-2004)

Elisabeth Kubler-Rossová byla psychiatrička 20. století, která se stala průkopnicí ve studiu zármutku a vypracovala model truchlení založený na fázích, které lidé prožívají.

Elisabeth Kubler-Rossová se narodila 8. července 1926 ve Švýcarsku. Narodila se jako první ze tří trojčat v rodině, která dávala přednost práci před vzděláním. Proti přání svého otce navštěvovala Kubler-Rossová lékařskou fakultu curyšské univerzity poté se nějaký čas podílela na pomoci uprchlíkům z nacistického Německa. Její zkušenosti z cestování po válkou zničených zemích po skončení války jí pomohly zúžit její zaměření na psychiatrii.

Po absolvování lékařské fakulty v roce 1957 odešla Kublerová-Rossová do New Yorku, aby pokračovala ve vzdělávání. V roce 1958 se provdala za Emanuela Rosse, spolužáka z medicíny. Během své stáže v Manhattanské státní nemocnici přišla Kubler-Rossová poprvé do kontaktu s umírajícími pacienty. Nedostatek zájmu, soucitu a humánního zacházení s kriticky nemocnými pacienty Kubler-Rossovou vyděsil a vedl ji k vytvoření semináře, který se zaměřoval na řešení potřeb těchto osob. Učila studenty medicíny, jak s nevyléčitelně nemocnými pracovat s respektem a zároveň rozpoznat a uznat problémy, kterým čelí, když se blíží konec života.

V roce 1962 Kubler-Rossová opustila New York, aby pokračovala ve svém psychiatrickém vzdělávání jako pedagogická pracovnice na lékařské fakultě Coloradské univerzity. O několik let později přijala místo docentky psychiatrie na Pritzkerově lékařské fakultě Chicagské univerzity. Během svého působení zde Kubler-Rossová pokračovala ve své práci s nevyléčitelně nemocnými pacienty. Za své výzkumy a teorie týkající se nedostatků psychiatrické a lékařské profese, pokud jde o umírající pacienty, byla střídavě kritizována a chválena.

V roce 1969 vydala na základě svého dlouholetého výzkumu a práce průlomovou knihu O smrti a umírání. V knize představila známých pět fází zármutku, které se dnes hojně používají jako pomoc lidem při vyrovnávání se se smrtí. Její podpora umírajících vedla k tomu, že se zasadila o vznik národní organizace hospicové péče. Kubler-Rossová věřila, že jedinec potřebuje prožít všechny fáze svých posledních dnů, aby vyřešil všechny problémy ještě před smrtí. Byla rozhodně proti eutanazii a nakonec založila centrum, které mělo umírajícím pomoci přijmout jejich poslední chvíle klidným a uzdravujícím způsobem. V druhé části své vědecké kariéry se Kubler-Rossová věnovala zkoumání dalších aspektů smrti a umírání, včetně mimotělních zážitků a metod komunikace se zemřelými.

Kubler-Rossová měla s manželem dvě děti a v roce 1979 se manželé rozvedli. Zemřela v roce 2004 po několika mozkových příhodách.

Přínos pro psychologii

V knize O smrti a umírání Kubler-Rossová identifikovala pět specifických stádií zármutku, které jedinci prožívají, když čelí smrti. Těchto pět stadií je následujících:

  • Popírání: Popírání, které je dočasným obranným mechanismem, je často nejranější fází zármutku a zahrnuje pocity, že „to se mi přece nemůže stát“.

  • Hněv: Umírající člověk si klade otázku, proč čelí smrti. Může hledat zdroj viny nebo se jednoduše zlobit na svět.

  • Smlouvání: V této fázi se lidé snaží najít způsob, jak si získat více času. Mohou například začít vyjednávat s Bohem nebo se pokusit zavést zdravější životní styl.

  • Deprese: Když se umírající začne smiřovat s osudem, může se dostavit zdrcující deprese, smutek nebo beznaděj.

  • Přijetí: V této fázi umírající přijímá nevyhnutelnost smrti a nachází v ní určitý klid. Přijetí však neznamená, že člověk chce zemřít nebo že se ze smrti raduje, a smutek může přetrvávat.

Ačkoli původním záměrem Kublerové-Rossové bylo nabídnout tyto strategie jako mapu zvládání pro ty, kteří se potýkají se smrtí, její pozdější práce rozšířila tato stadia na osoby, které trpí jakoukoli velkou ztrátou, včetně ztráty zdraví, svobody, práce, manželství nebo smrti milované osoby. Kromě toho uznala, že ačkoli většina lidí prochází alespoň dvěma z pěti stadií zármutku, ne všichni lidé je prožívají ve stejném pořadí. Například umírající člověk může prožívat hněv nebo smlouvání dříve, než vstoupí do fáze popírání.

Poznamenala, že mnozí lidé se budou potýkat s jedním nebo více stádii po mnoho let; někteří dokonce mohou v závislosti na závažnosti ztráty procházet jednotlivými stádii po celý zbytek života. Kniha O smrti a umírání se stala jedním z nejrozšířenějších nástrojů, které pomáhají lidem po traumatické ztrátě znovu začít žít.