Jak být dobrým kamarádem?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Jak být dobrým kamarádem?

Přátelství je jedním z nejzásadnějších a nejformativnějších vztahů, které si kdy můžete vybudovat. Vaši přátelé nejsou svázáni příbuzenskými vazbami, ale jsou to lidé, které jste si vybrali ke sdílení zážitků. Přátelé vám poskytují pocit sounáležitosti, který přesahuje rodinné vztahy. Vaši přátelé jsou první skupinou lidí mimo rodinný kruh, která vás přijímá a vítá. Mít opravdové přátele je vzácné.

Najít opravdového přítele je však obtížné. Ještě těžší je být dobrým přítelem na oplátku. I když se o to všichni snažíme, jsou chvíle, kdy se nám to nedaří a přátelům se neukážeme. Do cesty se nám postaví život nebo si nejsme dostatečně vědomi sami sebe, abychom si neuvědomili, kdy nejsme dobrými přáteli. Pojďme se podívat na to, jak být dobrým kamarádem.

Buďte pozorní, když mluvíte

Většina z nás se obrací na své přátele, aby se ventilovali. Je to sice užitečné a uvolňuje to nahromaděné pocity, ale budovat přátelství jen proto, abychom měli někoho, komu se můžeme svěřit, není dobrý nápad.

Přátelé vás mají vyslechnout a podpořit, ale kamarád není psychoterapeut. I oni mají své problémy a starosti. Je běžné, že pokud vás něco trápí, monopolizujete si konverzaci. Nedovolte však, aby se z toho stal zvyk. Možná tím neúmyslně zvyšujete kamarádovu emocionální zátěž. Nebo hůře, umlčíte ho. Tím mu nenápadně říkáte, že vás nezajímá ani on, ani jeho citové potřeby, což může vést ke ztrátě přátelství.

Přátelé poskytují podporu, ale nemají většinou psychologické vzdělání. I když v roli terapeuta občas mohou vystoupit, jsou to především vaši přátelé. Ptejte se jich, jak se jim daří, a kontrolujte je. Vztahy jsou vzájemné. Musíte dávat stejně tolik, kolik dostáváte.

Přijměte svého kamaráda takového, jaký je

Každý vztah vyžaduje určitou míru přijetí. Musíte přijmout člověka, se kterým jste. V tomto duchu budete muset přijmout také její chyby a nedostatky. Přijetí je aspektem věrnosti. Přijímání přátel bude také znamenat, že se jich nevzdáte, když ochabnou nebo se trochu odcizí. Každý člověk prochází určitými fázemi a váš přítel možná prochází něčím, co si neuvědomujete.

Tím, že zůstanete po jejich boku, je podpoříte.

Dodržujte své slovo

Všichni jsme zaneprázdnění. To je fakt. Ať už je to na někom vidět podle váčků pod očima, nebo ne, všichni jsme zaneprázdnění. Zaneprázdněnost vám však nedává výmluvu, abyste na poslední chvíli rušili plány.

Dodržením plánů dáváte najevo, že si vážíte času svého přítele i jeho jako člověka.

Tento bod však přesahuje rámec plánování. Zahrnuje také cokoli, co navrhnete udělat v rámci vašeho přátelství.

Buďte tu pro přátele

Dodržení slova je jedním ze způsobů, jak tu být pro své kamarády. Přátesltví znamená víc než jen fyzickou přítomnost. Jako přítel musíte být ochotni jít dál. Měli byste se o svého přítele starat a být tu pro něj, když někoho potřebuje.

Omluvte se

Většina z nás má problém přiznat, když jsme udělali něco špatně. Ignorování špatnosti se však může zvlnit a způsobit negativní dopady. Poškozuje důvěru a komunikaci mezi vámi oběma – dvě věci nezbytné pro udržení přátelství.

Proto se omluvte, pokud jste svého přítele urazili. Omluvte se, i když si myslíte, že jste ho mohli urazit, protože je lepší se omluvit, než nechat věci vyhnít.

Buďte upřímní

Přátelství vydrží, pokud jste oba upřímní. Upřímnost vám oběma umožní v rámci přátelství růst.

Nepoužívejte však upřímnost k zakrývání hrubosti. Když jste upřímní ke svému příteli nebo k ostatním, buďte taktní. Buďte také empatičtí. Nabízejte nápady s úmyslem někomu pomoci.

Přátelství jsou krásné a vzácné vztahy. Proto si jich važte. Nejlépe si přátelství vážíte tím, že jste dobrými přáteli těm, kteří byli dobrými přáteli vám.

Kategorie: Vztahy