Jak funguje krizová intervence?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Co je to krizová intervence?

Krizová intervence představuje krátkodobou psychologickou pomoc, která je zpravidla akutní a jednorázová a týkající se aktuální náročné situace.

Pro koho je krizová intervence určena?

Akutní krizová intervence je určena pro osoby v krizi. Jedná se například o lidi vyrovnávající se se ztrátou blízké osoby anebo lidi vystavené závažným životním událostem jako jsou hromadná neštěstí, nehody a trestné činy.

Krizová intervence může být spojena také s akutním rozvojem anebo zhoršením psychických problémů (např. úzkostné nebo depresivní stavy).

Současně je krizová intervence určena osobám nacházejícím se pod tlakem situace vyžadující náhle rozhodnutí anebo lidem řešícím ztrátu některé z životních hodnot (práce, bydlení, zdraví, peněz, vztahu anebo zdraví) a kteří nejsou schopni situaci zvládat vlastními silami.

Jak dlouho krizová intervence trvá?

Krizová intervence má na rozdíl od psychoterapie krátkodobý charakter. Může se jednat o jednorázový rozhovor anebo několik rozhovorů v krátkém časovém úseku.

Co je cílem krizové intervence?

Hlavním cílem krizové intervence je stabilizace člověka, který se nachází v krizi.

Jaké jsou přínosy krizové intervence?

Klienti na krizové intervenci oceňují především zpřehlednění aktuálně vzniklé situace a posílení vlastních kompetencí k hledání řešení. V závislosti na podobě krizové intervence může pomoci rovněž ve vyrovnání se se vzniklou situací, uvolněním prostoru pro aktivaci vlastních schopností zvládat náročnou situaci anebo vyhledání další pomoci (právní, sociální).