Jak funguje PCA v psychoterapii

Publikoval Mgr. Jaroslav Král v

Jak funguje PCA v psychoterapii

Při individuálních setkáních klienty pracuji v rámci Rogersova Přístupu zaměřeného na člověka (PCA), jedná se o nedirektivní rogeriánskou psychoterapii. V rámci tohoto přístupu jde především o vytvoření bezpečného terapeutického vztahu, který je založený na důvěře, respektu, porozumění, přijetí a opravdovosti vůči klientovi.

Díky tomuto přístupu a nastavených podmínkách je následně v rámci sezení klientovi umožněno postupnými krůčky měnit svůj pohled na sebe, své vztahy a okolní svět, což následně vede ke zlepšení kvality života, zvýšení spokojenosti, snížení úzkosti a napětí a dalším pozitivním změnám.