Jak funguje psychoterapie

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Stres, komplikované vztahy, tlak okolí, finanční či zdravotní problémy, závislost, smrt blízké osoby, samota, úzkost – koho z nás se netýká alespoň něco z toho, případně nemá jiné potíže, s nimiž si neví rady? Naštěstí už se stále více lidí nebojí obrátit s žádostí o pomoc na odborníka. Podle toho, jaký problém řeší, pak navštěvují individuální nebo skupinovou psychoterapii.

Psychoterapie je jednou z cest, jak pomáhat lidem trpícím psychickými problémy. Volně řečeno se jedná o léčbu slovem, kdy se psychoterapeut během rozhovorů se svým klientem snaží pomoci najít mu cestu zpět z obtížné situace, nebo ho naopak na stresující situaci předem připravit tak, aby pro něj proběhla s co nejmenšími následky.

Jak to funguje
Zásadním předpokladem je, aby spolu psychoterapeut a klient navázali dobrý terapeutický vztah. To se nemůže podařit ve chvíli, kdy terapeut klientovi z nějakých, často i iracionálních důvodů není sympatický, nedokáže se mu otevřít a svěřit mu své trápení. V takovém případě je lepší najít si někoho jiného. Důvěra a možnost vyzpovídat se jsou pro úspěch psychoterapie naprosto klíčové. Pro terapii je zásadní i tzv. nekritické prostředí. Psychoterapeut není soudcem, nikoho nekritizuje ani odsuzuje. Jeho úkolem je klienta nechat mluvit, dát mu možnost svěřit se mu i s velmi intimními informacemi, bolestmi, nebo obavami a projít si scénáře řešení problémů. To je velmi důležité pochopit. Psychoterapeut neříká klientovi, co má dělat, ale probere s ním různé eventuality. Finální rozhodnutí je vždy na klientovi samém.

Není dobré čekat od psychoterapie zázraky, ale rozhodně pomůžetěžké psychické situaci Dobře vedená psychoterapie dokáže klienta uklidit, vede ke zlepšení jeho duševní pohody, dokáže mu zlepšit náladu, a dokonce i posílit jeho sebevědomí. Člověk, který si je vědom svých kvalit a má věří sám sobě, je pak schopen se postavit i problémům a kontroverzím s hlavou vztyčenou. To vše mu umožňuje lépe dosáhnout svých cílů a zvládat i životní problémy bez extrémních výkyvů. Hodně věcí se vhodně zvolenou psychoterapií dá naučit, případně v sobě znovuobjevit. Stačí udělat první krok a najít si psychoterapeuta.