Jak funguje psychoterapie

Publikoval Mgr. Jaroslav Král v

Stres, komplikované vztahy, tlak okolí, finanční či zdravotní problémy, závislost, smrt blízké osoby, samota, úzkost – koho z nás se netýká alespoň něco z toho, případně nemá jiné potíže, s nimiž si neví rady? Naštěstí už se stále více lidí nebojí obrátit s žádostí o pomoc na odborníka. Podle toho, jaký problém řeší, pak navštěvují individuální nebo skupinovou psychoterapii.

Psychoterapie je jednou z cest, jak pomáhat lidem trpícím psychickými problémy. Volně řečeno se jedná o léčbu slovem, kdy se psychoterapeut během rozhovorů se svým klientem snaží pomoci najít mu cestu zpět z obtížné situace, nebo ho naopak na stresující situaci předem připravit tak, aby pro něj proběhla s co nejmenšími následky.

Jak to funguje
Zásadním předpokladem je, aby spolu psychoterapeut a klient navázali dobrý terapeutický vztah. To se nemůže podařit ve chvíli, kdy terapeut klientovi z nějakých, často i iracionálních důvodů není sympatický, nedokáže se mu otevřít a svěřit mu své trápení. V takovém případě je lepší najít si někoho jiného. Důvěra a možnost vyzpovídat se jsou pro úspěch psychoterapie naprosto klíčové. Pro terapii je zásadní i tzv. nekritické prostředí. Psychoterapeut není soudcem, nikoho nekritizuje ani odsuzuje. Jeho úkolem je klienta nechat mluvit, dát mu možnost svěřit se mu i s velmi intimními informacemi, bolestmi, nebo obavami a projít si scénáře řešení problémů. To je velmi důležité pochopit. Psychoterapeut neříká klientovi, co má dělat, ale probere s ním různé eventuality. Finální rozhodnutí je vždy na klientovi samém.

Není dobré čekat od psychoterapie zázraky, ale rozhodně pomůže v těžké psychické situaci Dobře vedená psychoterapie dokáže klienta uklidit, vede ke zlepšení jeho duševní pohody, dokáže mu zlepšit náladu, a dokonce i posílit jeho sebevědomí. Člověk, který si je vědom svých kvalit a má věří sám sobě, je pak schopen se postavit i problémům a kontroverzím s hlavou vztyčenou. To vše mu umožňuje lépe dosáhnout svých cílů a zvládat i životní problémy bez extrémních výkyvů. Hodně věcí se vhodně zvolenou psychoterapií dá naučit, případně v sobě znovuobjevit. Stačí udělat první krok a najít si psychoterapeuta.