Jak pomoci člověku s depresí?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Jak pomoci člověku s depresí?

Trpíte vy nebo někdo z vašich známých depresí? Pokud ano, jistě víte, že vás i ostatní lidi ve vašem okolí může velmi poznamenat. Naučit se, jak se s depresí vypořádat sám nebo jak někomu s depresí pomoci, může být také zdrcující, protože existuje spousta doporučení a doporučení.

Způsob, jakým k nemocnému přistupujete, se může lišit také podle toho, jakým typem deprese trpí. Někdy se může zdát, že je toho na vás příliš mnoho a že nevíte, kde začít. Pojďme se podívat, jak někomu s depresí pomoci.

Vzdělávejte se a naslouchejte

Abyste mohli někomu s depresí pomoci, musíte se nejprve dozvědět, co je to deprese a jak se může projevovat. Deprese není standardní duševní onemocnění, může vypadat velmi různě, od smutku přes ztrátu energie až po hněv a podrážděnost. Záleží na tom, jaký typ deprese člověk prožívá, na jeho věku a pohlaví.

Například u dětí a dospívajících se deprese může projevovat jako podrážděnost nebo rizikové chování. U mužů se deprese většinou projevuje jako hněv nebo podrážděnost. A u žen se deprese projevuje hlubokým smutkem nebo melancholií. I při těchto ukazatelích existují výjimky. Pokud se tedy o depresi dozvíte co nejvíce, budete moci přesně rozpoznat její příznaky a lépe pomoci těm, kteří jí trpí.

Je lákavé ptát se osoby trpící depresí na informace, ale pokládání takových otázek je vyčerpávající, zejména pokud se osoba trpící depresí musí stále opakovat. V takovém případě je lepší se o tom dozvědět sám.

Další důležitou věcí, kterou můžete udělat, abyste pomohli, je přistupovat k nim a naslouchat jim. Naslouchejte a poznávejte způsob, jakým svou depresi prožívají. Všímejte si jejich jednotlivých příznaků a signálů pro různé věci.

Dejte svému příteli najevo, že jste tu pro něj, mějte na paměti, že váš přítel může chtít mluvit o tom, co cítí, ale nemusí chtít poradit.

Pomozte jim najít podporu a udržet si ji

Pro každého může být získání podpory, když ji potřebuje, děsivé. Nejen proto, že nevědí, kde začít, ale také kvůli stigmatům spojeným s duševním zdravím. Pokud se zdá, že váš přítel má zájem získat nějakou pomoc, můžete mu pomoci tím, že vyhledáte psychologa nebo dobrého psychiatra, který nebude člověka s depresí stigmatizovat. Můžete jim pomoci naplánovat schůzky a podpořit je v tomto procesu.

Povzbuďte je, aby u toho vydrželi, můžete říct: „Minulý týden jste říkal, že tvoje sezení bylo opravdu produktivní a cítil ses po něm mnohem lépe. Co když ti pomůže i dnešní sezení?

Stejně jako při sezeních, pokud váš přítel nebo člen rodiny užívá léky na depresi, je důležité, aby je užíval i nadále, dokud znovu nenavštíví svého lékaře a neprojedná s ním změnu léčby.

Buďte soucitní

Soucit znamená ztotožnit se s utrpením druhého člověka a podniknout kroky, které ho pomohou uzdravit. Pokud jde o soucit s někým, kdo trpí depresí, záleží ve skutečnosti na maličkostech.

V depresivních stavech se na nich mohou podepsat drobné každodenní úkony, takže když jim pomůžete s drobnými nebo každodenními povinnostmi, kdykoli to bude možné, bude to pro ně znamenat velký přínos.

Mějte trpělivost

Stejně jako cokoli jiného v životě, i duševní nemoci a lidé, kteří jimi trpí, mají vzestupy a pády. Mívají dobré i špatné dny, někdy dělají pokroky a jindy se vrátí o pár kroků zpět.

Může být frustrující mít pocit, že se vše točí v kruhu a nic se nelepší. Ale skutečný pokrok skutečně nepřichází díky dobrým zkušenostem, ale díky překonání těch těžkých.

Zotavení z deprese může trvat dlouho a je důležité, aby každý postupoval svým vlastním tempem; tato nemoc je pro mnohé z nich trvalým bojem po celý život a budou se muset postupně naučit, jak ji zvládat, takže buďte připraveni na recidivy.

Deprese je mnohovrstevné onemocnění, které potřebuje čas, aby se rozvinulo a uzdravilo, pokud potřebujete čas pro sebe, je to v pořádku. Jen si pamatujte, že to všechno je proces.

Buďte chápavější a ohleduplnější

Říkat lidem, že by se přes depresi měli přenést nebo že se na světě dějí horší věci, jim na klidu nepřidá. Naopak, znehodnocuje to jejich prožitky a vyvolává to v nich pocit viny a hanby za jejich duševní onemocnění.

Když máme v rodině člena nebo přítele s depresí, je vhodné ho jemně vychovávat, místo abychom ho strhávali. Držet jim prostor, kontrolovat je, naslouchat jim, vžít se do jejich situace, pomáhat jim, to vše jsou způsoby, jak můžete být chápavější a ohleduplnější.

Travte s nimi čas

Deprese může lidem ztěžovat vyhledávání druhých nebo chození ven, zejména pokud mají špatný den nebo recidivu. Jedním z příznaků deprese je ztráta zájmu o činnosti a lidi, které vás dříve bavily. To vede k tomu, že se více zdržujete doma a nakonec se lidem obecně vyhýbáte.

Pokud máte ve svém okolí někoho s depresí, zkontrolujte ho a pozvěte ho, aby s vámi trávil čas nebo si vyšel ven. Zpočátku se jim možná nebude chtít, ale buďte jim oporou a dělejte to průběžně.

Snažte se s nimi pravidelně chodit ven nebo je zvát na skupinové aktivity,dělání věcí s jinými lidmi může mít pozitivní vliv na jejich duševní zdraví.

Dávejte na sebe pozor

Vypořádat se s duševní nemocí může být vyčerpávající, takže péče o sebe a hranice jsou nutností. Pokud to budete dělat, poslouží to také jako příklad pro vaše blízké a může je to povzbudit, aby se o sebe také starali.

Pokud veškerou svou energii vložíte do podpory svého přítele, zbude vám jen velmi málo energie pro vás samotné. Pokud se budete cítit vyhořelí nebo frustrovaní, nebudete svému příteli příliš nápomocni.

Praktikování péče o sebe vám pomůže načerpat nové síly a být lépe vybaveni k tomu, abyste mohli svému příteli nebo rodinnému příslušníkovi dále pomáhat. Proto tento krok nepřehlížejte, ale raději si ho naplánujte, aby vás vyčerpání nezaskočilo.