Jak poznat narcistu?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Jak poznat narcistu?

Je ve vašem životě někdo, kdo možná působí sebestředně a arogantně, u koho máte podezření, že by mohl mít narcistickou osobnost?

Když se řekne narcismus, možná se vám vybaví lidé s neobvykle vysokým sebevědomím. Takto se lidé s narcismem skutečně prezentují. Ve skutečnosti se však snaží maskovat ochromující nízké sebevědomí. Prezentují se jako velkolepí, aby vynahradili to, jak se cítí uvnitř. Je v tom však spíše prázdnota než skutečná sebedůvěra a sebeúcta. Také nejsou schopni správně regulovat své sebevědomí.

To vše přispívá k tomu, proč tak zoufale cítí potřebu chovat se oprávněně, dokazovat, že jsou výjimeční, a cítit se potvrzeni ostatními. To také znamená, že navzdory zdání uvnitř bojují sami se sebou.

U lidí, kteří se jeví jako sebestřední a narcističtí, můžete rozpoznat některé z těchto znaků nebo náznak všech těchto znaků. Ti, kdo trpí narcistickou poruchou osobnosti, však pravděpodobně vykazují všechny tyto rysy v konzistentním vzorci chování, a to v takové míře, že to ovlivňuje různé aspekty jejich života.

Arogance a domýšlivost

Celkově arogantní nebo povýšený dojem může být první věc, které si u člověka s narcistickou osobností všimnete. Mají tendenci se chlubit a působit namyšleně. Možná jste si všimli, že soustavně projevují celou řadu egoistického chování a postojů. Mohou se vychloubat a trvat na tom, že mají vždycky pravdu, zatímco ve skutečnosti se uvnitř potýkají s hluboce zakořeněnými pochybnostmi o sobě.

Neschopnost přijmout kritiku

Pokusili jste se někdy s touto osobou diskutovat o jejích chybách nebo nedostatcích, jen abyste narazili na hluché uši, nebo ještě hůře, abyste se setkali s vyhroceným hněvem?

Protože narcističtí lidé působí arogantně a protože jejich nejistota a neochota přijmout sebe sama je hluboká, obvykle špatně snášejí kritiku a odmítají uznat své chyby. Je nepravděpodobné, že by dobře reagovali na to, když je na tyto nedostatky upozorní někdo jiný.

Grandiózní pohled na sebe sama

Narcističtí lidé se také chovají tak, jako by měli o sobě nadsazené mínění. Mohou přehánět své nadání a úspěchy a natahovat pravdu. Mají tendenci popisovat sami sebe jako schopnější a úspěšnější, než ve skutečnosti jsou.

Mohou také projevovat pocit oprávněnosti a zdánlivě se považovat za důležitější a nadřazenější ostatním. Mohou vyjadřovat přesvědčení, že se mohou stýkat pouze se stejně „výjimečnými“ a „důležitými“ lidmi, a také přesvědčení, že pouze jiní „výjimeční“ lidé jim mohou rozumět.

Nezdravá potřeba obdivu

Každý člověk se rád cítí potvrzen a potvrzen, a je dokonce zdravé čas od času potvrzení dávat i přijímat.

Lidé s narcistickou osobností však nechtějí obdiv jen jednou za čas. Obdiv a potvrzení vyhledávají neustále a nadměrně, a to i v případě, že neudělali nic, čím by si je zasloužili, nebo když je kompliment nepravdivý. Pokud se jim ho nedostane tak, jak očekávají, mohou se rozzlobit. Opět to souvisí se zoufalou potřebou kompenzovat svou nejistotu. Protože neumějí regulovat vlastní sebeúctu, hledají místo toho potvrzení u druhých.

Nedostatek empatie

Narcističtí lidé obecně nejsou empatičtí, což je jeden z důvodů, proč je obtížné se s nimi skutečně spojit nebo je oslovit. Možná jste se s nimi například pokoušeli mluvit o svých pocitech, ale zdálo se, že je to příliš nezajímá. Mají tendenci jednat v souladu se svými vlastními potřebami, aniž by brali v úvahu ty vaše.

Lidé s narcistickou osobností jsou natolik zaujati sami sebou a svými nejistotami, že nejsou schopni nebo ochotni rozpoznat pocity a potřeby druhých. Ve skutečnosti mohou zajít tak daleko, že využívají druhé lidi kvůli nedostatku ohledu na jejich pocity, který má kořeny v jejich tendenci soustředit se na sebe.

Někteří lidé mohou mít narcistické sklony, zatímco jiní trpí narcistickou poruchou osobnosti. Aby jim byla diagnostikována psychologem druhá z uvedených poruch, musí vykazovat příznaky v konzistentním vzorci chování a tyto příznaky musí být pervazivní, objevovat se v širokém spektru situací.

Pokud se domníváte, že někdo ve vašem životě může trpět narcistickou poruchou osobnosti, bylo by moudré postupovat při navrhování psychoterapie opatrně, protože je nepravděpodobné, že by dotyčný připustil, že by mohl mít poruchu osobnosti, natož aby byl okamžitě otevřený návrhu vyhledat kvůli ní pomoc. Mohou však mít zájem vyhledat odbornou pomoc pro jiné duševní problémy, které mají (např. deprese, úzkosti atd.).

Vzhledem k tomu, že lidé s narcistickou poruchou osobnosti mohou být okouzlující a manipulativní, ujistěte se, že kontakt s ním na vás nemá negativní důsledky a pokud má, nebojte se vyhledat včasnou odbornou pomoc.

Kategorie: Vztahy