Jak poznat, že má někdo psychické problémy?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Jak poznat, že má někdo psychické problémy?

Máte obavy, že někdo ve vašem životě může mít problémy s duševním zdravím, i když tvrdí opak? Váš přítel a blízký vám možná tvrdí, že je v pořádku, ale možná jste vypozorovali něco jiného.

Možná si neuvědomují, jak hluboce trpí, nebo prostě nejsou připraveni mluvit o tom, jak se cítí, nebo to nedokážou vyjádřit. Ačkoli je důležité nedělat ukvapené závěry ohledně toho, jak se druzí cítí, a stejně tak je důležité nedělat to proto, abyste je soudili, někdy lze z vaší intuice ohledně toho, jak se váš blízký cítí, vysledovat oprávněné obavy, které stojí za to s ním probrat. Jak poznat, že se někdo trápí?

Změny nálady

Říká váš blízký, že je v pořádku, ale zdá se, že v poslední době došlo k drastické změně nálady?

Možná se jejich nálady mění snadněji a dramatičtěji. Zhroutí se kvůli zdánlivým maličkostem? Snadněji se rozesmutní nebo rozzlobí a jejich emoce se zdají být nepřiměřené danému problému?

Nebo si možná místo rychlých změn nálad všímáte, že jejich emoce jsou extrémnější než obvykle. Rozčilují se nadměrně, nebo jsou dokonce násilní? Zdá se vám, že jsou hluboce smutní? Možná mají dokonce potíže s vyjadřováním radosti. Možná se zdají být většinu času skleslí nebo jsou neustále úzkostní. Možná jejich nervozita v poslední době dosáhla nových rozměrů. Pokud ano, možná se jim nedaří tak dobře, jak jsou ochotni říci.

Rezignace na zájmy a koníčky

Stáhl se váš blízký z aktivit? Možná vám tvrdili, že se jim daří dobře, ale vypozorovali jste, že se již neúčastní koníčků, o kterých víte, že je dříve bavily? Možná jste si všimli, že přestali chodit na taneční kurzy, které dříve milovali, nebo nemají nikdy náladu jít do kina, když to bývala jejich oblíbená zábava.

Možná jste si všimli, že se místo svých zájmů nebo kromě nich stáhli i ze společenských aktivit. Neustále odmítají pozvání? Přijímají snad pozvání, ale pak své plány neustále ruší? Tráví nezdravě mnoho času o samotě? Než začnete předpokládat, že už vás ve svém životě možná nechtějí, zvažte možnost, že se mohou potýkat s osobními problémy – i když vám tvrdí opak.

Potíže se soustředěním

Byl váš blízký v poslední době „mimo“? Možná působí roztěkaněji a má větší potíže se soustředěním a koncentrací. Může se to projevit v úkolech, které se snaží splnit, což můžete pozorovat jako spolužák nebo kolega.

Případně se může zdát, že jsou méně pozorní při rozhovorech. Mohou působit roztržitě, zmateně nebo zapomnětlivěji.

Nemusí jít o to, že by se o vás nějak zvlášť nezajímali. Pokud působí nezvykle roztržitě, mohou kromě jiného znepokojivého chování a změn řešit osobní problémy a cítit se ztraceni ve své vlastní mysli.

Pokles výkonu(ve škole, v práci atd.)

Potíže se soustředěním mohou přispívat i k dalšímu příznaku, kterým je neobvyklý pokles jejich fungování ve škole nebo v práci či v sociálních anebo mimoškolních aktivitách. Mohou také hůře zvládat problémy a každodenní úkoly, více než obvykle se stresovat z každodenních překážek a často v nich tápat.

Propadá váš kamarád ve škole při testech nebo dostává nezvykle nízké známky? Podával horší výkony v práci nebo ve sportovním týmu, ve kterém jste oba? Pokud je tento pokles fungování neobvykle drastický a pro ně nezvyklý, je možné, že momentálně řeší osobní problémy.

Zhoršení fyzického zdraví a péče o sebe

Pozorujete, že váš blízký zanedbává fyzické zdraví a osobní péči? Možná jste si všimli, že je více unavený než obvykle, a to v důsledku nedostatku řádného spánku nebo z příliš dlouhého spánku. Možná jste si při poměrně pravidelném trávení času u jídla všimli drastické změny jejich chuti k jídlu.

Zdá se vám, že se přestali zajímat o své blaho? Kromě vůle řádně jíst a spát možná také začali stále více zanedbávat svou osobní hygienu a vzhled. Mohou se také dopouštět rizikového chování, například užívání návykových látek.

Tento nedostatek zájmu o sebe, projevující se různými způsoby, ve vás tedy mohl pochopitelně vyvolat obavy. Váš blízký může být buď jednoduše vystresovaný, nebo se potýká se svým duševním zdravím.

Závěr

Je důležité si uvědomit, že jeden nebo dva z těchto příznaků samy o sobě nemusí nutně předpovídat duševní onemocnění, ale mohou naznačovat potřebu dalšího vyšetření a sledování situace.

Pokud máte podezření, že váš blízký může mít potíže s duševním zdravím, nebojte se mu pomoci s vyhledáním dobrého psychoterapeuta.