Jak probíhá první setkání s psychoterapeutem?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Jak probíhá první setkání s psychoterapeutem?

Součástí úvodního setkání je zpravidla úvodní představení a seznámení s prací psychoterapeuta. Dále se zaměřujeme na důvod, proč hledáte psychologickou pomoc. Dalším krokem je pak formulace zakázky (některé psychologické směry používají termín kontrakt), který představuje bližší upřesnění formy a cílů, ke kterým má psychoterapie směřovat.

Konzultace s psychoterapeutem trvá 50 minut s obvyklou frekvencí 1 setkání za týden nebo dva týdny. Je možné se dohodnout i na jiné frekvenci setkávání. Počet setkání pro dosažení stanoveného cíle je individuální v závislosti na problémech, se kterými klient přichází.