Jak probíhá psychologická pomoc?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Jak probíhá psychologická pomoc?

Před první návštěvou psychologa si není řada lidí jistá, co je vlastně čeká. Mnozí navíc přicházejí řešit mimořádně citlivé a intimní záležitosti. Mají proto obavu, zda je svěřit se do rukou psychologa dobrý nápad. Případně nechtějí, aby jim pohovor s psychologem rovnou byl jakýmsi stigmatem.

Psycholog však může být vhodnou volbou v krizové životní situaci, neboť dokáže využít odborné znalosti, zkušenosti a může pacientovi poskytnout emocionální podporu. Současně je samozřejmě povinen zachovávat ohledně svých klientů mlčenlivost.

Nejprve je nutné si domluvit datum a čas konkrétního sezení. Dále je zapotřebí si stanovit cíl a určit tím, že návštěva psychologa je skutečně tím, co má pacientovi pomoci. V některých případech může být například vhodným řešením párová psychoterapie, jindy je lépe absolvovat individuální terapii, pacient může být též vhodným adeptem pro psychiatrickou pomoc.

Samotné sezení má formu rozhovoru s psychologem. Během něj psycholog klade otázky a sleduje odpovědi pacienta a jeho spontánní reakce. Podmínkou je absolutní otevřenost. V tomto směru se klient nemusí ničeho obávat. Psycholog svého klienta, jeho osobnost a pohnutky zásadně nehodnotí. Nepřísluší mu ani potíže klienta jakkoli bagatelizovat. Na sezení se proto navíc ani nemusíte nijak zvláště připravovat, je zcela akceptovatelné, že si své pocity ujasníte až během prvního sezení.