Jak se vypořádat s narcisty

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Jak se vypořádat s narcisty

Život s narcistou je náročný. Navzdory těžkostem je možné žít klidný život. Proto je důležité porozumět psychologii narcisty.

Při raných analýzách narcistických osobností se často zaměňuje ego a libido. Podle Freuda je libido investováno do ega a zajímá se pouze o sebezáchovu. I když je to v jistém smyslu pravda, někteří lidé s narcistickým typem osobnosti jsou o něco složitější, než navrhuje Freudova psychoanalýza.

Narcisté mají nízké sebevědomí. Navzdory chvástavosti, kterou vyzařují, mnohým z nich chybí skutečný střed. Mají křehké sebevědomí, proto je jejich činy, myšlení a sebepojetí pomáhají potvrzovat. Příběh Narcise nám pomáhá lépe pochopit nitro narcisty. Bohové odsoudili Narcise k životu bez lidské lásky. Místo toho se zamiloval do svého odrazu a zemřel při čekání na jeho odpověď. Je mylné se domnívat, že narcisté milují sami sebe. U mnohých je tomu právě naopak. Stejně jako Narcis i mnozí narcisté touží po tom, aby se jejich hodnota odrážela v očích druhých. Ale i když se jim lásky dostává, zdráhají se ji ocenit.

Osobnost narcisty je složitá. První studie naznačují, že narcismus se vyvíjí jako důsledek shovívavé výchovy v raném věku. Může však existovat i genetická složka. Psychoanalytik Heinz Kohut ve svém pozorování navrhl, že narcisté trpí hlubokými pocity odcizení, prázdnoty a bezmoci, protože jim chybí vnitřní struktura, která by jim poskytovala stabilitu, soudržnost a pozitivní sebeobraz. Narcista kolísá mezi pocity nadřazenosti a bezcennosti. Jejich grandiózní sebeobraz se setkává s vnitřním kritikem a oni promítají svou nejistotu do druhých.

Nic z toho však neomlouvá taktiku nebo chování narcisty. Pokud tedy žijete s narcistickým partnerem, spolubydlícím nebo členem rodiny, zde je několik tipů, jak se s nimi vypořádat.

Přestaňte se je snažit změnit

Všichni se vymlouváme na ty, které milujeme. Odpouštíme jim, i když říkáme, že jsme naštvaní. Někdy je litujeme a věříme, že se mohou změnit. Určitě se to stalo i vám.

Nemůžete se však činit zodpovědnými za změnu osoby, kterou milujete. Změna je cesta, kterou si člověk musí zvolit sám. Člověk může být ke změně ovlivněn. Musí to však chtít sám.

Zvyšte si sebevědomí

Život s narcistou je obzvlášť náročný, protože často promítá své nejistoty do druhých. Při soužití s druhými mohou být narcisté verbálně agresivní a používat techniky, jako je gaslighting. Tyto techniky, pokud jsou zaměřeny na vás, vás nutí zpochybňovat svou vlastní hodnotu.

Nakonec se cítíte hůře a nízko. V horším případě vám život s narcistou může způsobit rozvoj psychických problémů a zhoršení již existujících.

Chcete-li si udržet vysokou sebeúctu, věnujte se pozitivní samomluvě, odpouštějte si a zastávejte se sami sebe.

Stanovte si hranice

Dalším způsobem, jak se chránit při soužití s narcistou, je stanovit si pevné hranice. O těchto hranicích se nesmí vyjednávat. Například mu dáte najevo, že už nebudete tolerovat nadávky, a on na tom trvá. Ukončete konverzaci, abyste demonstrovali své odhodlání.

Hranice nejsou proto, aby se druhá osoba mohla změnit. Mají chránit vás. Ve výše uvedeném příkladu se snažte odpojit, když vám odpoví. Pokud budou pokračovat v nadávkách nebo urážkách, nezapojujte se a neochabujte, protože pokud tak učiníte, bude to vypadat, že své hranice neberete vážně.

Neberte si jejich chování osobně

Narcistické chování se málokdy týká druhé osoby. Narcista se často rodí na základě nezdařené výchovy nebo nešťastných genů. Neberte si tedy nic z toho, co říkají, osobně. Ve většině případů jsou ostrá slova, která vypouštějí, sebepojetím a projekcí jejich nejistoty.

Nikdy se neobviňujte z jejich jednání. Narcista potřebuje vedení a někdy víc než mnozí z nás. Můžete jim doporučit návštěvu terapeuta, i když to pravděpodobně odmítnou. Takže místo toho, abyste se snažili změnit situaci, snažte se stát vůči ní imunní nebo se z této situace vymanit.

Pokud se život s narcistou stane příliš náročným, oslovte psychoterapeuta.