Jak se zotavit z traumatu?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Jak se zotavit z traumatu?

Trauma může vzniknout jako emocionální a fyziologická reakce na různé typy okolností, včetně nehod, přírodních katastrof, napadení a zneužití. Pokud jste v minulosti prošli traumatickými zážitky, možná jste si těmito reakcemi a následky také prošli. Následky traumatu mohou být závažné a dlouhotrvající, ale zotavení a posun vpřed je možný.Zaznamenali jste snad změnu u sebe a ve svých vztazích poté, co jste se na nějaký čas posunuli vpřed?

Je důležité udělat krok zpět a zhodnotit, kde se nacházíte, pokud jde o vaše trauma a váš pokrok, který jste z něj udělali. Možná se dokonce uzdravujete, aniž byste si plně uvědomovali, jak daleko jste došli. Jak takové zotavení vypadá?

Zlepšení fyzického zdraví

Mezi příznaky toho, že se hojíte z traumatu, může být nejjednodušší pozorovat fyzickou reakci vašeho těla. Reakce na trauma může zahrnovat takové účinky, jako jsou potíže s usínáním nebo udržením se v posteli, nápadné změny chuti k jídlu nebo dokonce bolesti hlavy, žaludku, hrudníku či jiné bolesti těla.

Zjednodušeně řečeno, zotavení z těchto potíží a fyzických změn může znamenat, že se také začínáte léčit z traumatu. I když vaše spánková hygiena nebo chuť k jídlu ještě nejsou zcela zdravé, pokud jste zaznamenali zlepšení v oblasti lepšího spánku a jídla (byť postupné) nebo zotavení z tělesných bolestí způsobených traumatem, pak se možná z traumatu uzdravujete.

Zdravější vztahy

Trauma může ovlivnit také vaše vztahy. V reakci na trauma jste mohli ztratit zájem o věci – včetně lidí ve vašem životě -, což vedlo k tomu, že jste se od ostatních izolovali.

Je také možné, že místo izolace jste měli napjaté vztahy kvůli častým hádkám s lidmi ve vašem okolí. Z některých typů traumat (například těch, která vznikla v důsledku obtížných vztahů rodiči) se také může vyvinout problém s hranicemi. To může způsobit, že buď zaměňujete hranice druhých za odmítnutí, nebo své vlastní hranice roztahujete do zdí, které lidi uzavírají. Protože zdravé hranice jsou nezbytnou součástí navazování zdravých vztahů, pravděpodobně by vám to způsobilo komplikace.

Uzdravení z traumatu by pak znamenalo, že si všimnete, že se vztahy ve vašem okolí obnovují nebo že navazujete zdravější a šťastnější vztahy. V závislosti na vašich osobních zkušenostech z minulosti by to mohlo znamenat, že se již od druhých neodtahujete, že neshody a konflikty pro vás již nejsou vyčerpávajícími pravidelnými událostmi anebo že jste schopni rozpoznat zdravé hranice pro sebe i pro druhé.

Rozpoznání a pochopení spouštěčů

Další obtížnou komplikací, která může vzniknout v důsledku traumatu, je to, že určité signály v prostředí vás mohly v minulosti spustit. To může být jistě vyčerpávající, zejména pokud je vaše reakce na tyto spouštěče závažná.

Ať už jste si toho všimli, nebo ne, možná jste na tyto spouštěče začali reagovat jinak. Je důležité věnovat chvíli tomu, abyste zhodnotili, jak na tom z hlediska těchto spouštěčů nyní jste. Daří se vám je nyní lépe rozpoznávat, označovat a dokonce i odstraňovat? Pokud ano, mohli byste udělat velký pokrok v léčení svého traumatu.

Méně intenzivní nebo nepředvídatelné emoce

V souvislosti s traumatem jste také mohli zažívat intenzivní, případně nepředvídatelné emoce, které vám připadaly téměř nezvládnutelné. Mohli jste pociťovat intenzivní pocity úzkosti, nervozity, smutku nebo se cítit celkově zdrceni. Mohli jste se také po určitou dobu cítit podrážděnější nebo náladovější.

Trauma vycházející z minulých vztahů mohlo také vést k tomu, že jste pociťovali úzkost z toho, že vás druzí lidé opustí nebo odmítnou. To mohlo následně vést i k tomu, že jste měli emocionální reakce, které nakonec druhé lidi odradily.

Pokud jste zaznamenali změnu těchto typů pocitů, možná se začínáte uzdravovat. Možná se cítíte klidnější a vyrovnanější a začínáte pociťovat méně úzkosti a méně intenzivní, lépe zvládnutelné emoce a reakce na druhé. Uzdravování začíná, když váš mozek také začne správně rozlišovat, které věci a lidé kolem vás jsou skutečně potenciálně škodlivé a které ne. To vám umožní cítit se bezpečněji, klidněji a jasněji myslet.

Získání dovednosti zvládat své emoce

Nejenže prožíváte méně intenzivní emoce, ale možná se také zlepšujete ve zvládání emocí, které prožíváte. Ať už si to uvědomujete, nebo ne, možná se zlepšujete v označování toho, jaké emoce máte. Možná jste také zkušenější v předvídání situací, které jsou pro vás stresující, stejně jako ve zvládání svých pocitů. Možná jste se také zdokonalili v tom, jak se uklidnit. Možná také lépe rozumíte svým pocitům a důvodům, proč je máte, což vám pak může pomoci s jejich regulací. Možná máte pocit, že celkově lépe ovládáte sami sebe a své emoce, a i když se tak děje po malých, postupných krocích, je to známka toho, že se z traumatu uzdravujete .

Závěr

Jak již bylo zmíněno, trauma se může vyvinout z různých typů situací a okolností a u různých lidí se také může projevovat různými způsoby. Příznaky mohou být závažné a vyčerpávající. Naštěstí však může pomoci psychoterapie. Pokud vy nebo někdo, koho znáte, může trpět traumatem, neváhejte se obrátit na kvalifikovaného psychologa.

Kategorie: Psychické strasti