Jak si domluvit první schůzku s psychoterapeutem a co od ní očekávat?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Jak si domluvit první schůzky s psychoterapeutem a co od ní čekat?

Výběr terapeuta

Prvním krokem pro domluvení schůzky s psychoterapeutem je jeho nalezení. Když víte, jestli chcete navštěvovat psychoterapeuta na pojišťovnu anebo soukromou psychoterapeutickou praxi, je na čase vybrat si, ke komu docházet. Většina z nás je limitována časovými dispozicemi, psychoterapeut nesmí být moc daleko, protože doba docházení se nasčítá. Vedle toho záleží, jak to má s dostupností termínů, někteří psychoterapeuti pracují i ráno a ve večerních hodinách, aby svým klientům poskytli vhodný termín. Výjimkou nejsou rovněž víkendy. Dalším kritériem pro výběr může být, zda terapii řídí anebo více naslouchá a poskytuje nedirektivní terapii.

Domluvení schůzky a příprava na ní

Většina psychoterapeutů má na svých webových stránkách uvedený kontakt, zpravidla se jedná o e-mail, telefonní číslo anebo kontaktní formulář. Napsat psychoterapeutovi může být ze začátku děsivé, nevíte, co očekávat, nevíte, jak terapeut bude na položený dotaz na termín reagovat. Je snadné říci si, že zavolat nemůžu, že mě to děsí a hledat si důvody, proč psychoterapeuta nenavštívit anebo propadnout chronickému odkládání takové návštěvy. Což dává smysl, návštěva psychoterapeuta znamená kontakt s další cizí osobou často v krizové situaci a tento kontakt může být jak náročný, tak intenzivní.  Tomu nepřispívá ani tajemství, kterým je psychoterapie u veřejnosti opředena. Proto jsem ostatně napsal tento text a připravil pár poznámek, co čekat. Samozřejmě, každý terapeut může být trochu odlišný, nicméně věřím, že většina terapeutů má otevřený postoj ke klientům, my se zakotvením v PCA terapii obzvlášť 😊.

Pokud se budete snažit psychoterapeutovi dovolat, připravte se na to, že pravděpodobně nezvedá telefon. Většina z nás pracuje s klienty podstatnou část dne a na vyřizování telefonátů slouží desetiminutová pauza mezi sezeními. S výjimkou větších zdravotnických zařízení pak psychoterapeuti obvykle nemívají zdravotní sestřičku ani administrativního pracovníka, který by telefonáty místo nich vyřizoval.

Co psychoterapeutovi napsat nebo sdělit?

Nejdůležitější informací pro psychoterapeuta je problém, se kterým do terapie přicházíte, anebo záležitost, na které chcete ve své terapii pracovat. Máte šanci zjistit, jestli nespadáte do kategorie klientů, se kterými si terapeut dostatečně nevěří anebo je přesvědčený, že existují jiní na slovo vzatí odborníci. O co se jedná? Pro mě jsou to například závislosti (s drobnou výjimkou gamblerství a občasné práce se závislostí na alkoholu), kde odesílám klienty k jiným psychoterapeutům, o kterých jsem přesvědčen, že mohou poskytnout v daném případě lepší péči, a osoby, které se dopustily zneužití dítěte, se kterými pracovat nechci a kterým bych nebyl schopen poskytnout základní podmínky terapeutického vztahu. Někteří psychoterapeuti mohou mít v rámci své praxe užší specializaci, zejména se jedná o terapeuty, kteří působí i v akademické sféře anebo kteří jsou součástí specializovaných zdravotnických anebo jiných zařízení. Psychoterapeut nikdy neočekává, že mu řeknete všechno, někteří klienti naopak o svém důvodu návštěvy psychoterapeuta komunikovat předem nechtějí a za mě je to v pořádku, upřesnit si tyto důvody můžeme až na prvním sezení.

Druhou důležitou informací jsou Vaše časové možnosti. Zde jde hlavně o vymezení časového rámce pro budoucí setkávání. Někteří klienti mohou jenom ráno, jiní večer, někteří rádi vyřídí svoje sezení přes obědovou pauzu. Někteří klienti díky volnějšímu režimu kdykoliv. Podobná situace je i se všedními dny v týdnu, tak jako vy, i my si občas bereme volno.

Co se děje na prvním sezení?

První sezení s psychoterapeutem je zpravidla o formulování zakázky a zjištění toho, co si klient na sezení přináší a na čem chce pracovat. Ve zdravotnickém zařízení může se může psychoterapeut zajímat o to, kdo Vás k němu doporučil a věnovat významnou část sezení osobní anamnéze (vaše životní historie) a rodinné anamnéze (vaše rodinná historie).

Spousta psychoterapeutů si vede v rámci prvního sezení poznámky. Já osobně mám desky, pokud se klient zeptá, co si píšu, nabídnu mu, že ho se zápisky seznámím. Jedná se hlavně o vracející se témata anebo ujasnění si toho, co klient ode mě potřebuje. Jako psychoterapeut působící v soukromé praxi mimo zdravotnictví nevedu zdravotní dokumentaci, veškeré poznámky jsou proto důvěrné a nejsou s nikým jiným sdíleny.

Na co se psychoterapeut bude ptát?

Někteří psychoterapeuti na počátku zjišťují, jestli klient navštívil jiného psychoterapeuta anebo jestli užívá psychofarmaka, důvodem této otázky je vyjasnění si přístupu, se kterým se klient doposud setkal, existují totiž značné rozdíly v psychoterapeutických směrech i mezi aplikací psychoterapie ve zdravotnictví i mimo něj.

Další otázka směřuje na důvod návštěvy. Je normální, že přesně nevíte, jak začít mluvit o problému, se kterým přicházíte. „Co Vás trápí?“ „S čím Vám mohu pomoci?“ Je úkolem psychoterapeuta pomoci Vám vyjádřit, co cítíte. Psychoterapeut se za tímto účelem ptá na pracovní život klienta, na rodinu anebo na školu, pokud klient studuje. „Jste s někým ve vztahu?“ Cílem těchto otázek je utvoření si obrázku o osobě, kterou klient je. Psychoterapeut se pokouší poznat nově přicházejícího klienta a zjistit, jak a v čem mu může pomoci. Pokud Vám přijde, že psychoterapeut pokládá moc otázek anebo zabíhá do oblastí, které na prvním setkání nechcete řešit, řekněte mu to. Určitě se i Váš psychoterapeut bude snažit na Vás jakékoliv projevy nepohodlí zpozorovat a patřičně na ně reagovat.