Jak si vybrat psychologa?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Jak si vybrat psychologa?

Psychologů působí v současnosti řada. Jsou různého zaměření a využívají ve své praxi odlišné terapeutické postupy. Jak a podle čeho si vybrat toho pravého?

Pro pacienta může být na vstupu důležité, zda se jedná o psychologa klinického nebo soukromého. Klinický psycholog má atestací a odpovídající praxi. Péči klinického psychologa financuje zdravotní pojišťovna. U soukromého psychologa si sezení hradí pacient sám.

Rozdíl však tkví i v tom, že klinický psycholog může garantovat psychodiagnostiku, pokud je to nutné. Zároveň má možnost pacienta nasměrovat za odborníky další specializace (psychiatr, neurolog).

Aby se vůbec mohl nazývat psychologem, musí mít příslušné vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie. Psychologem není člověk, který má VŠ z jiného oboru, byť to o sobě někteří neseriózní absolventi tvrdí. Co se týče samotného výkonu povolání, dobrý psycholog by měl být přiměřeně empatický. Skutečný odborník nevnímá své klienty v šablonách, ale přistupuje k nim individuálně. Nepřípustné je zlehčování klientova problému.

O tom, zda vám pomoc psychologa bude k užitku, částečně rozhodují dobré reference jeho klientely. Je však nutné mít na paměti, že vám osobně musí svým přístupem odborník tzv. „sednout“. Reference proto jednoznačně nelze brát jako dogma.