Jaký druh psychoterapie poskytuji?

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Jakou psychoterapii provozuji?

psychoterapii existuje několik směrů. Laici často neznají rozdíl mezi KBT, hlubinnou terapií a PCA, což není na škodu, ne každý je expert ve všech oblastech lidské činnosti. Často se proto setkávám s otázkou, jaký druh terapie vlastně poskytuji?

Z hlediska přístupu se hrdě hlásím k práci Carla Rogerse, humanisticky orientovaného psychoterapeuta, který je zakladatelem PCA. Podstatou mého přístupu lze proto charakterizovat jako humanistickou a existenciálně orientovanou. Mojí základní hodnotou v rámci poskytovaných služeb je respekt ke klientovi, každý klient je pro mě jedinečným člověkem, který má specifickou osobnost i problémy, které se kterými do terapie přichází. V rámci PCA přístupu zprostředkovávám klientům sebepoznání a duševní růst, podstata mé práce tkví v tom, aby si klient uvědomoval vlastní autentické životní události. Součástí je zlepšení komunikace s druhými lidmi a zlepšení orientace ve vlastním prožívání i emocích. Směřuji k dosažení skutečné životní spokojenosti, zkvalitnění vztahu k sobě, dalším lidem i světu obecně.

Specifikem PCA přístupu je nedirektivní vedení terapie, průběh sezení důsledně přizpůsobuji potřebám klienta, dbám na to, aby se i klient zatížený obavami mohl cítit svobodně a sám činit svá životní rozhodnutí. Pro dosažení tohoto způsobu vedení psychoterapie považuji za nezbytnou citlivost a empatii k vlastním klientům, beru své klienty takové, jací jsou se vším všudy. Snažím se, aby klienti neměli z terapie strach, ani hrůzu a obavy z toho, že budou předmětem hodnocení anebo, že by mohli být dokonce shledání jako „zcela nepřijatelní.