Lawrence Kohlberg (1927-1987)

Publikoval(a) Mgr. Jaroslav Král dne

Lawrence Kohlberg (1927-1987)

Lawrence Kohlberg byl psycholog 20. století, známý především svým výzkumem morální psychologie a vývoje.

Profesní život

Lawrence Kohlberg se narodil 25. října 1927 v Bronxville ve státě New York. Kohlberg se zapsal na Chicagskou univerzitu a díky vysokým výsledkům u zkoušek byl omluven z mnoha povinných předmětů a získal bakalářský titul za pouhý jeden rok. Doktorát z psychologie získal na Chicagské univerzitě v roce 1958. Jeho disertační práce byla založena na výzkumu morálních rozhodnutí dospívajících chlapců a vedla k tomu, že se celý život věnoval zkoumání morálního a etického vývoje mladých lidí.

V roce 1959 Kohlberg nastoupil na Yaleovu univerzitu jako odborný asistent psychologie. V roce 1962 se vrátil na Chicagskou univerzitu jako docent. V průběhu několika let působil na univerzitě jako docent a ředitel vzdělávacího programu dětské psychologie. Zbytek své kariéry strávil v letech 1968-1987 jako profesor pedagogiky a sociální psychologie na Harvardově univerzitě.

Kohlberg se v roce 1955 oženil s Lucy Stigbergovou a manželé měli dva syny. Kohlberg zemřel v roce 1987 po dlouhém boji s depresemi spojenými s bolestivými příznaky tropického parazita, kterým se nakazil v roce 1971 v Belize, na zjevnou sebevraždu. Zaparkoval své auto, zanechal za sebou identifikační doklady a poté vstoupil do mrazivě chladného bostonského přístavu.

Přínos pro psychologii

Kohlbergova stádia morálního vývoje byla ovlivněna stádiovou teorií vývoje švýcarského psychologa Jeana Piageta. Kohlberg rozšířil Piagetovy dvě fáze a určil šest stadií morálního vývoje. Tvrdil, že správné morální uvažování je nejvýznamnějším faktorem morálního rozhodování a že správné morální uvažování vede k etickému chování. Kohlberg věřil, že jedinci procházejí stádii morálního vývoje stejně jako stádii kognitivního vývoje.

Kohlbergova teorie morálního vývoje zahrnovala tři úrovně a šest stadií:

Předkonvenční morálka:

  • Stupeň 1: Poslušnost a trest. Dítě je motivováno vyhnout se trestu a má jen malé nebo žádné samostatné morální uvažování.

  • Druhé stadium: Individualismus a výměna. Jednotlivci se zaměřují na naplňování vlastních zájmů, přičemž uznávají, že různí lidé mají různé názory.

Konvenční morálka:

  • Třetí stádium: Udržování mezilidských vztahů. V tomto stadiu jedinci zdůrazňují význam laskavého chování k druhým lidem, zapojení do „dobrého“ chování a projevování zájmu o druhé. Toto stadium zahrnuje silný důraz na získání uznání.

  • Čtvrté stadium: Zákon a pořádek. Jedinec je odhodlán dodržovat pravidla a zaměřuje se na hodnotu, kterou zákon přidává lidskému životu. Osoba v tomto stadiu může tvrdit, že porušování zákona je špatné, protože zákon je určen k ochraně lidí. Jedinci ve čtvrtém stadiu se zaměřují na udržování společenského řádu a dodržování kulturních norem.

Postkonvenční morálka

  • Páté stadium: Společenská smlouva. Lidé v tomto vývojovém stadiu se zaměřují na to, co je nejlepší pro společnost jako celek, a na respektování práv jednotlivce. Občanskou neposlušnost by schvalovali lidé v obou stadiích postkonvenční morálky.

  • Šesté stadium: Univerzální principy. V tomto stadiu se jedinci zaměřují na dodržování zásad univerzální spravedlnosti, férovosti a etiky. Věří v demokratický proces, ale zároveň podporují neuposlechnutí nespravedlivých zákonů.

Aby Kohlberg zjistil, ve kterém stadiu morálního vývoje se jeho pokusné osoby nacházejí, předkládal jim vymyšlená morální dilemata, například případ muže, který ukradl lék pro svou nemocnou ženu. Podle Kohlberga jen málo lidí dosáhne pátého a šestého stádia; většina zůstává spíše ve čtvrtém stádiu.

Kritika a kontroverze

Kohlberg tvrdil, že ženy jsou často na nižším stupni morálního vývoje než muži, ale psycholožka Carol Gilliganová jeho závěry zpochybnila. Gilliganová tvrdí, že ženy kladou velký důraz spíše na péči a empatii než na spravedlnost. Vypracovala alternativní škálu, která byla silně ovlivněna Kohlbergovou škálou a která ukázala, že muži i ženy mohou dosáhnout pokročilých stadií morálního vývoje.